Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Kan-testis bariyeri, bazal germ hücreleri (spermatogonia) ile daha apikal yerleşimli spermatositler arasında uzanan bazal membrana yakın testisin seminifer tübüllerinin bölümünde moleküler bir bariyerdir.

Kan-testis bariyeri, testisin seminifer tübüllerinin bazal membranında yer alan moleküler bir bariyerdir. Kan-testis bariyeri, testisin seminifer tübüllerinin bazal membranında, bazal yerleşimli germ hücreleri (spermatogonia) ile daha apikal yerleşimli spermatositler arasında uzanan moleküler bir bariyerdir.

Histoloji

Kan-testis bariyeri, Sertoli hücrelerinin hücre süreçleri tarafından oluşturulur.
Birbirlerine sıkı bağlantılarla bağlı olan hücreler. birbirlerine bağlıdırlar. Testisin tübüllerini dairesel olarak bir bazal ve bir luminal veya adluminal kompartman.

Fizyoloji

Kan-testis bariyeri normalde makromoleküler proteinlere (örn. antikorlar) ve bağışıklık sistemi hücrelerine karşı geçirimsizdir. Ayrıca diğer maddelerin seminifer tübüllerin iç bölgesine erişimini de kontrol eder. Bu şekilde spermatositleri olası zararlı maddelerden ve vücudun bağışıklık savunmasından korur. Bu sınırlama gereklidir çünkü spermatositler gibi haploid hücreler antijenik özelliklere sahiptir.

Facebook Yorumları