İngilizcesi, wedge resection.

Üçgen şeklinde bir doku dilimini çıkarma ameliyatı. Bir tümörü ve etrafındaki az miktarda normal dokuyu çıkarmak için kullanılabilir.

Kama rezeksiyonu neden yapılır?

Kama rezeksiyonu çoğunlukla biyopsinin başarılı veya uygulanabilir olmadığı durumlarda akciğer nodüllerinin/lezyonlarının etiyolojisini belirlemek için kullanılır. Ayrıca prekanseröz veya çok erken akciğer kanserlerinde de kullanılabilir. Cerrahi, erken evre akciğer kanserleri, özellikle de küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri için tipik olarak ilk tedavi yöntemidir.

Kama rezeksiyonu açık bir ameliyat mıdır?

Pulmoner kama rezeksiyonu iki şekilde yapılabilir: Torakotomi – akciğer dokusunu ameliyat etmek ve çıkarmak için kaburgalarınız arasında 15-20 cm’lik bir kesinin yapıldığı açık göğüs ameliyatı. Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) – 3-4 cm’lik küçük kesiklerle gerçekleştirilen minimal invaziv cerrahi.

Akciğer kama rezeksiyonu büyük bir ameliyat mıdır?

Akciğer rezeksiyonları büyük cerrahi prosedürler olduğu için riskler ve komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Komplikasyonlar şunları içerebilir: Hava kaçağı.

%d