Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Kalsiyum kanalları, hücre zarındaki kalsiyum iyonları (Ca2+) için özel bir geçirgenliğe sahip iyon kanallarıdır.

Sınıflandırma

Voltaj kapılı

TipVoltajα1 alt birim (gen ismi)Ilişkili alt birimlerEn sık bulunan
L-tip kalsiyum kanalı (“Long-Lasting” AKA “DHP Receptor”)HVA (high voltage activated)Cav1.1 (CACNA1S)
Cav1.2 (CACNA1C) Cav1.3 (CACNA1D)
Cav1.4 (CACNA1F)
α2δ, β, γİskelet kası, düz kas, kemik (osteoblastlar), ventriküler miyositler** (kalp hücresinde uzun süreli aksiyon potansiyelinden sorumludur; ayrıca DHP reseptörleri olarak da adlandırılır), dendritler ve kortikal nöronların dendritik dikenleri
P-tip kalsiyum kanalı (“Purkinje”) /Q-type calcium channelHVA (high voltage activated)Cav2.1 (CACNA1A)α2δ, β, MuhtemelenBeyincik / Serebellar granül hücrelerindeki Purkinje nöronları
N-tip kalsiyum kanalı (“Neural”/”Non-L”)HVA (high-voltage-activated)Cav2.2 (CACNA1B)α2δ/β1, β3, β4, MuhtemelenBeyin ve periferik sinir sistemi boyunca.
R-tip kalsiyum kanalı (“Residual”)Orta gerilimle etkinleştirilenCav2.3 (CACNA1E)α2δ, β, Muhtemelen γSerebellar granül hücreler, diğer nöronlar
T-tip kalsiyum kanalı (“Transient”)low-voltage-activatedCav3.1 (CACNA1G)
Cav3.2 (CACNA1H)
Cav3.3 (CACNA1I)
Nöronlar, kalp pili aktivitesi olan hücreler, kemik (osteositler), talamus
Facebook Yorumları