Tahmini okuma süresi: 2 dakika

 calcium +‎ protect +‎ -in → Calprotectin

  • Kalprotektin nötrofillerde mevcut olan bir proteindir. Kalprotektin, İnflamatuvar bağırsak hastalığı (IBH), crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalığında yüksek  konsantrasyonda dışkıda bulunur. Kalprotektin, oda sıcaklığında birkaç gün,  -20°C de aylarca dışkı örneklerinde stabil kalır. İBH hastalarında, Kalprotektin’in fekal konsantrasyonu bağırsak iltihabının histolojik ve endoskopik örnekleri ile ilişkilidir.

Biyokimya

  • Calprotectin, iki protein S100A8 (calgranulin A) ve S100A9 (calgranulin B) içerir ve 24 kDa’lık bir moleküler ağırlığa sahiptir. İki kalprotektin dimer, 48 kDa’lık bir tetramer oluşturmak için bir araya gelebilir.
  • Calprotectin, kalsiyum, çinko ve manganez için yüksek bir afiniteye sahiptir. S100A8 ve S100A9’un her biri 2 kalsiyum bağlama yerine sahiptir, böylece calprotectin toplam 4 Ca2 + iyonunu bağlayabilir. Kalsiyum bağlanmasıyla birlikte manganez veya çinko gibi 2 geçiş metali iyonunun bağlanmasını sağlayan konformasyonel bir değişiklik meydana gelir. Manganez sadece kalsiyum varlığında bağlanabilir, çinko ile bu kalsiyum olmadan da mümkündür.
  • Geçiş metalleri için birinci bağlanma yeri bir His3Asp motifine, ikinci bağlanma yeri ise bir tetra-histidin (His4) veya heksa-histidin (His6) motifine sahiptir. Manganez sadece His6 motifi ile bağlıdır, çinko her iki bağlanma bölgesini de kullanabilir.

İşlev

Geçiş metalleri temel eser elementlerdir. Memeliler, onları bakteri ve mantarlarla savaşmak için spesifik olmayan bağışıklık sistemleri için kullanırlar. Calprotectin, çinko ve manganezi bağlama kabiliyeti nedeniyle belirgin bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. Nötrofil granülositlerin sitozolünde, kalprotektin burada çözünmüş proteinlerin yaklaşık % 60’ını oluşturur.

Teşhis

  • Dışkıdaki kalprotektin konsantrasyonu, bağırsak lümenindeki granülosit sayısı ile ilişkilidir. Bu nedenle kalprotektin, hem enfeksiyonlara (enterit, kolit) hem de kronik iltihaplı bağırsak hastalıklarına (Crohn hastalığı, ülseratif kolit) bağlı olarak bağırsak mukozasının iltihaplanması için bir belirteçtir. Değer, bağırsak neoplazisi ve kistik fibroz ile de artar.
  • Granülositopeniden de muzdarip hastalarda, dışkıdaki kalprotektin konsantrasyonu buna göre artmayabilir ve test sonucu yanlış negatif olabilir.
  • Dışkıda kalprotektinin kronik inflamatuvar bir bağırsak hastalığını irritabl bağırsak sendromundan ayırt etmek için belirlenmesi % 93 duyarlılığa ve % 96 özgüllüğe sahiptir.
  • Sağlıklı yetişkinler için referans aralığı 50 µg / g dışkıdır. Sağlıklı yenidoğanlar ve bebekler, 150 ile 250 µg / g dışkı arasında artan değerler göstermektedir.
Facebook Yorumları