Tahmini okuma süresi: 3 dakika
 1. Cekum,
 2. Kolon,
 3. Rektum

Anatomi

 • Kolon, kalın bağırsağın en uzun kısmı olduğundan dolayı, kalın bağırsağı belirtmek için sıkça kullanılır.
 • Kimusdaki suyun 19 % burda emilir. Kalın bağırsakta olan mikroorganizmalar sayesinde fermantasyona uğrayıp sindirime devam edilebilir, bunun dışında rektuma kadar değişmeden kalır.
  • Colon ascendens ile Colon transversum arası Flexura coli dextra,
  • Colon transversum ileColon descendens arası Flexura coli sinistra.
 • Uzunluğu 150 cm ve karın boşluğunda ince bağırsak etrafında çerçeve şeklindedir
Kan tedariği
 • Kalın bağırsağın atardamarla beslenmesi, superior mesenteric artery (SMA) ve inferior mesenteric artery (IMA) dalları ile mümkün olur.Bu iki sistem arasındaki akış kolonun marjinal atardamarı aracılığıyşa iletişim kurar. Bu bağlantı tüm uzunluğu boyunca kolona paralel uzanır.
 • Riolan kemeri veya kıvrımlı mezenterik arter (Moskowitz) olarak adlandırılan yapı da proksimal SMA’dan proximal IMA’ya bir bağlantı olduğu düşünülüyordu.Her iki damar tıkanmışsa, bu değişken şekilde mevcut yapı önemli olacaktır. Bununla birlikte, literatürün en az bir incelemesi, bu yapının varlığını sorgulatır, bazı uzmanlar bu terimlerin gelecekteki tıbbi literatürden kaldırılmasını ister.

Venöz drenaj genellikle arter tedariğe paralel olarak oluşur. Dalak damarına akan inferior mezenterik damar, üst mezenterik damarla birleşerek daha sonra karaciğere giren hepatik portal venini oluştururlar.

İnnervasyon

SempatikÇekumColon ascendens, Colon transversum: Ganglion mesentericum superius ( Nn. splanchnici major, minor ve lumbales lifleri)
Bağırsağın somdaki üçte biri: Ganglion mesentericum inferius  Nn. splanchnici major, minor ve lumbales lifleri)
Parasempatik2/3Ü ise (Sol kolon fleksur ise): Truncus vagalis posterior, N. vagus’dan sonraki kısım, veya Nn. splanchnici pelvici, parasempatik innervasyon beslenimi üstlenir. (Cannon-Böhm Noktası!)
 Son kısım: Nn. splanchnici pelvici
Muayene yöntemleri

Klinik

Kalın bağırsağın hastalıkları, gastroenteroloji ve karın cerrahisinin uzmanlık alanlarına girer. İçerirler:

Kalın bağırsak kanseri genellikle ilk karaciğerde metastaz yapar.

Facebook Yorumları