Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Juguler foramenlerin iki bölümünü – anteromedial olarak pars nervosa ve posterlateral olarak pars vaskülaris – ayıran küçük, keskin bir kemik çıkıntıdır.
  • Juguler foramen kitleleri (örneğin glomus jugulare) juguler omurgayı aşındırarak onları asimetrik olarak büyük bir juguler bulbtan ayırt etmeye yardımcı olabileceğinden, bu önemli bir dönüm noktasıdır.
    • Paragangliomalar erken evrelerinde düzensiz juguler dikenlere yol açabilir.
Facebook Yorumları