Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Latincede(n);boş bağırsak anlamına gelir.
 • Onikiparmak bağırsağı ile ileum arasında bulunur.
 • Yaklaşık 2-2.5 metre uzunluğundaki orta ince bağırsak bölümüdür. yapısal olarak, kerckring kıvrımları ve lieberkühn bezleri bulunur.
Kaynak: http://anatomy-medicine.com/uploads/posts/2015-07/1436612862_abm.jpg

Yapısal özellikleri

 • jejunumdan ileuma geçiş (kavis bağırsağı, son ince bağırsak bölümü) belirli değildir.
 • Tüm içi boş organlar gibi, jejunumunda mukoza derisi vardır.
 • Jejunumun içeri ve dışarı tabakalarını, iki katlı düz kas birleştirir. organın dış tarafını peritoneumun seröz bir kılıfı ile kaplıdır.
 • Jejunum mesenteriumun üstündedir. mesojejunum arka karın duvarını sağlamlaştırır.
 • jejunuma boş bağırsak demelerinin sebebi, ölülerde bağırsağın bu kısmının boş olmasıdır.
 • Damar tedariki;
  • Atardamar olarak;arteria mesenterica superiorun kolu arteriae jejunales
  • Toplardamar olarak;vena mesenterica superiorun kolu venae jejunalesdir.

Histoloji

 • Jejunumun histolojik yapısı, sindirim sisteminin genel doku yapısına karşılık gelir. İnce bağırsağın diğer bölümleri gibi jejunumda da yüzey alanını artırmaya yarayan halka kıvrımlar, villuslar, kriptler ve mikrovillus bulunur.
 • Tek katmanlı kolumnar epitel, çoğunlukla tabanda yer alan hücre çekirdeklerine ve yoğun bir fırça kenarına sahip yüksek prizmatik enterositlerden oluşur. Salgı goblet hücreleri, enterositler arasında görülebilir (Azan boyasında parlak mavi).
 • Duodenum ile karşılaştırıldığında jejunumda submukozada Brunner bezi yoktur. Jejunum, Peyer plaklarına sahip olmadığı için ileumdan farklıdır. Ancak bazen, ayakta duran tek lenf folikülleri (soliter foliküller) vardır.

Jejunumun nöral kontrolü esas olarak enterik sinir sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Peristalsis, mukoza zarının submukozal pleksus (Meissner pleksus) tarafından innervasyonu olan miyenterik pleksus (Auerbach pleksus) tarafından düzenlenir. Ek olarak jejunum sempatik ve parasempatik sinirler (özellikle vagus siniri) tarafından düzenlenir.

Facebook Yorumları