Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki εἶμι (eîmi“giderim)’nin şimdiki zamanda nötr ortacı olan ἰόν (ióngidiyorum)’dan dilimize geçmiştir. Anlamı

  • Bir atom veya atom grubunun elektriksel yüke sahip olmasıdır. Örneğin tuzlu su çözeltisinde sodyum ve klorür atomları gibi.
    Kaynak: https://www.simplechemconcepts.com/wp-content/uploads/2018/04/Basic-Concepts-of-Electrolytic-Cells-in-Electrolysis.jpg

Antik Yunancada iōn ιών (giden, göçen, yörük) farklılaşarak, Iōn ιών Yunan boylarından biri, İyonyalı, Eski Farsçada yōn İyonyalı, Yunan. Eski Farsçada yōnān [çoğ.], Arapça ve Farsçada yūnān يونان. Yunanistanda yaşayan Yunan milletinin isimlendirilmesi bu sırayla evrimleşen isim sayesinde mümkün olmuştur.

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/The_burning_of_Sardis_during_the_Ionian_Revolt.jpg/640px-The_burning_of_Sardis_during_the_Ionian_Revolt.jpg

Aynı zamanda Yunan mitolojisindeki Tanrı Zeus’un sevgilisi Io ile de bağıntılıdır. İsminin Genitif hali olabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda mitolojideki hikayeye göre; Zeus ile Io konuşurken, eşi Hera tarafından basılınca, Zeus paniklenir ve Io’yu bir ineğe çevirir. Io ise tekrar insan olabilmek için çıktığı yolculukta İstanbul boğazını o zamanki adıyla Bosphorus’u (öküz geçidi) geçmek zorunda kalır.

Kaynak: https://usercontent2.hubstatic.com/12607563_f520.jpg
Facebook Yorumları