Tahmini okuma süresi: 4 dakika

İnhalasyon için her bir doz 20 mcg ipratropium bromür’e eşdeğer 21 mcg ipratropium bromür monohidrat, 50 mcg levosalbutamole eşdeğer 60,235 mcg levosalbutamol sülfat içermektedir. Ek olarak dehidrat Alkol, Lesitin (soya) (E322), HFA 134a içerir.

Endikasyon

 • Kronik bronşit (bronşların iç yüzeyini örten mukozanın kronik iltihabı),
 • Amfizem (akciğerlerin, hava peteklerinin çeperlerinin hasara uğraması nedeniyle anormal olarak genişlemesi) dahil olmak üzere kronik tıkayıcı (obstruktif) akciğer hastalığı
 • Astım gibi geri dönüşümlü tıkayıcı hava yolu hastalığı olan yetişkinlerde, ergenlerde ve çocuklarda (6 yaş ve üzeri) kullanılır.

Eğer İpratropiuma, atropin veya türevlerine, levosalbutamole, rasemik salbutamole ve/veya
ürünün içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanılmamalıdır.!

Kontrendikasyon

 • Glokomunuz (göz içi basıncının artması) veya glokoma karşı eğiliminiz varsa,
 • İdrara çıkma zorluğunuz varsa,
 • Prostat problemleriniz varsa,
 • Kistik fibrozunuz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) varsa,
 • Eğer nefes darlığı (paradoksal bronkospazm) meydana gelirse, İPRALEV ile tedavinizi sonlandırınız ve doktorunuza danışınız.
 • Eğer astımınız ani ve ilerleyen şekilde kötüleşiyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer kalp damar hastalığınız (özellikle kalp yetmezliği), kalp ritim bozukluğunuz, genellikle bilinç kaybı ve istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılmalarla karakterize ani ataklarınız (konvülsif hastalık), yüksek tansiyonunuz hipertiroidiniz (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi), şeker hastalığınız ve sempatomimetiklere duyarlılığınız varsa İPRALEV’i dikkatli kullanınız.
 • Yüksek dozlarda İPRALEV mevcut şeker hastalığınızı veya diyabetik ketoasidozu (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi, belirtileri; hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma) şiddetlendirilebilir.
 • İPRALEV, kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesine neden olabilir, ancak azalma geçicidir ve potasyum ilavesi gerektirmez. Bununla birlikte kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse veya buna eğiliminiz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer inhaleriniz sizi rahatlatmıyorsa derhal doktorunuz ile bağlantıya geçiniz.
 • Tansiyonunuzda değişimler olması durumunda doktorunuza danışınız.
 • İPRALEV’i size önerilen dozun üzerinde kullanmayınız.
 • Rahatlatıcı salbutamol inhaleri gibi daha kolay nefes alınmasına yardımcı olan diğer inhalerler,
 • Teofilin ve aminofilin gibi nefes almanıza yardım eden ksantinler olarak isimlendirilen ilaçlar,
 • Kısa-etkili sempatomimetikler (solunum yolu hastalıklarında kullanılan ilaçlar) veya
 • Epinefrin (aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tedavisine yönelik ilaç),
 • Beta blokör ilaçlar (yüksek tansiyon ve kronik kalp hastalığında kullanılan ilaçlar),
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Trisiklik antidepresanlar (Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar,
 • Digoksin (kronik kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Diğer inhale bronkodilatör (solunum yollarını genişletici) ilaçlar,
 • Kafein, diyet hapları ya da dekonjestanlar (burun tıkanıklığını gideren ilaçlar).

Önemli bilgiler

 • İPRALEV ile tedavi sırasında sersemlik, göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu, gözbebeğinin genişlemesi, bulanık görme gibi istenmeyen etkiler meydana gelebilir. Eğer bahsedilen etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımından kaçınınız.
 • Alkol uyarısı; Bu tıbbi ürün az miktarda –her dozda 100 mg’dan daha az- alkol içerir.
 • Lesitin (soya) uyarısı İPRALEV soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünükullanmayınız.

Nasıl kulllanılır?

 • İPRALEV, sadece ağızdan inhalasyon yolu ile uygulanır.
 • Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Önerilen doz günde 4 kez 2 inhalasyondur.
 • Bu doz ihtiyaca göre, 24 saat içerisinde en çok 12 inhalasyona kadar arttırılabilir. Günde 12 inhalasyon geçilmemelidir.
 • Çocuklar: 6-12 yaş: Genellikle günde 3 kez 2 inhalasyon
 • Önerilen doz aşılmamalıdır.
 • Küçük çocuklara yardım gerekebilir ve yetişkinler onların inhaleri kullanmasına yardım edebilir. Çocukları nefesini dışarı vermeye ve nefesini alırken inhaleri püskürtmeye teşvik ediniz. Tekniği beraberce deneyiniz. Çocuklarda uygulamanın zor olduğu durumlarda eczacınıza veya doktorunuza danışınız.
 • Nefes alma ile aerosol uygulamasının aynı anda olmasında zorluk yaşıyorsanız doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Doktorunuz inhaler spreyiniz ile birlikte hava odacığı kullanmanızı önerebilir.
 • Çocuklar ve elleri kuvvetsiz hastalar inhaleri iki işaret parmağı inhalerin tepesinde, iki başparmağı ağız parçasının altında olacak şekilde iki elleri ile birlikte tutabilirler.
 • Eğer ilacınızın iyi etki göstermediğini hissediyorsanız veya doktorunuzun size önermiş olduğundan daha fazla ilaç kullanımına ihtiyaç duyuyorsanız derhal doktorunuzu bilgilendiriniz. Bazı durumlarda doktorunuz kullanmakta olduğunuz ilacı değiştirebilir.
 • Eğer tedaviniz anlamlı iyileşme sağlamıyorsa, durumunuz kötüleşiyorsa veya tedaviye yanıt azalmışsa, tıbbi yardım almalısınız. Nefes alıp vermede zorluk yaşadığınız takdirde hemen doktorunuza danışınız.
 • Uygulama yolu ve metodu:
  • İnhalasyon spreyinin kullanımı doktor veya eczacı tarafından size gösterilecektir.
  • Doktorunuz inhalasyon spreyini nasıl kullandığınızı zaman zaman kontrol etmelidir.
  • Hastalığınızın kontrolünün sağlanabilmesi için İPRALEV inhalasyon spreyinizi düzenli bir şekilde veya size reçetelendiği gibi kullanmalısınız.
  • İlaç, ağızlığın da dahil olduğu plastik gövde içerisinde basınçlı bir tüpte yer almaktadır.

Yan etkileri

 • Aşağıdakilerden biri olursa, İPRALEV’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği aşırı duyarlılık tepkisi (ellerin, ayakların, bileklerin, dilin, yüzün, dudakların, yutağın şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi),
  • Bronkospazm (bronşların daralması, bronşların spazmı),
  • Solunum yollarının beklenmeyen bir daralma ve nefes darlığı (paradoksal bronkospazm),
  • Gırtlak kaslarında çoğalan kasılmanın görüldüğü gırtlak hareketleri bozukluğu.
 • Göz bebeğinin genişlemesi,
 • Göz içi basıncının artması,
 • Göz tansiyonu,
 • Göz kapağını ve göz yuvarlağının ön yüzeyini kaplayan şeffaf zarda kanlanma,
 • Gözün saydam cisminde şişkinlik,
 • Çarpıntı,
 • Kalp atım düzensizlikleri (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi, ekstrasistoller),
 • Kalp atımının hızlanması,
 • Yüksek tansiyon,
 • Astım,
 • Kist (Vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen içi sıvı bazen de katı madde dolu olan keseciklerdir),
 • İshal ve kusmayla birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu,
 • Burun kanaması,
 • Akciğer rahatsızlığı,
 • İdrarda kan tespit edilmesi,
 • Göğüs ağrısı,
 • Nefes darlığı,
 • Anjina (spazm, kasılma).

Tarih

İpralev’in geçmişi, ilaç şirketi Boehringer Ingelheim tarafından ilk kez geliştirildiği 1960’lara kadar uzanır. 1977’de Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım için onaylandı.

Ipralev, ölçülü doz inhaler (MDI) ve kuru toz inhaler (DPI) olarak mevcuttur. Nebulizasyon için bir çözüm olarak da mevcuttur.

Facebook Yorumları