intra

Ana Hint-Avrupa dilindeki h₁énteros ‎(içerisi, içeride olan) kelimesinden türeyen Latincedeki interusinterior)‘dan türemiştir. Ana Hint-Avrupa dilindeki kelimeden türeyen diğer kelimeler ise; Sanskrit’de अन्तर ‎(ántara, ) ve Eski Yunancada ἔντερον ‎(énteron, “iç, bağırsak), Kürtçede hindirr (içerisi), Pers dilinde اندرون ‎(bağırsak).

Latincede anlamları;

  1. içerisinde,
  2. esnasında,
  3. bundan az..
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.