Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Araştırma, çalışma grubu intihar ve psikiyatrik hastaneler tarafından 40 yıllık bir süreçte yapılan hasta intiharı araştırmalarının bir derlemesidir. Bu araştırma, hasta intiharının önlenmesi için öneriler sunmakta ve gelecekteki araştırma yönlerini tartışmaktadır.

Araştırmanın amacı, hasta intiharının risk faktörlerini, epidemiyolojisini, koruyucu stratejilerini ve etik sorunlarını incelemektir. Araştırma, 1977-2017 yılları arasında yayınlanmış 28 makaleyi kapsamaktadır. Bu makaleler, Avrupa’daki 12 ülkeden 21 psikiyatrik hastanenin verilerini içermektedir.

Araştırmanın bulguları şunlardır:

  • Hasta intiharları, psikiyatrik hastanelerde en sık görülen ciddi olaylardan biridir. Hasta intihar oranları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genellikle yılda 1000 hastada 0.1 ila 0.5 arasındadır.
  • Hasta intiharının en yaygın yöntemi asılmaktır. Diğer yöntemler arasında zehirlenme, kesici aletler, atlayarak düşme ve trafik kazaları sayılabilir.
  • Hasta intiharının en önemli risk faktörleri arasında cinsiyet (erkekler daha yüksek risk altındadır), yaş (genç ve yaşlı hastalar daha yüksek risk altındadır), tanı (şizofreni, duygudurum bozuklukları ve kişilik bozuklukları daha yüksek risk altındadır), önceki intihar girişimleri, intihar düşünceleri ve planları, sosyal destek eksikliği, tedaviye uyumsuzluk ve taburculuk sonrası dönem sayılabilir.
  • Hasta intiharının önlenmesi için önerilen stratejiler arasında risk değerlendirmesi, hasta güvenliği önlemleri, tedavi planlaması, psikoterapi, ilaç tedavisi, aile ve bakım verenlerin eğitimi ve desteklenmesi, taburculuk sonrası takip ve izlem, hasta intiharı sonrası müdahale ve analiz sayılabilir.
  • Hasta intiharı araştırmalarında karşılaşılan etik sorunlar arasında gizlilik, rıza, veri toplama ve paylaşma, raporlama ve yayınlama sayılabilir.

Araştırmanın sonucunda, hasta intiharı önleme çalışmalarının multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, hasta intiharı araştırmalarının standartlaştırılması, uluslararası işbirliği ve veri paylaşımı ile daha güvenilir ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilebileceği belirtilmektedir.

Kaynak:

1 Mitglieder der AG „Suizidalität und Psychiatrisches Krankenhaus“: A. Temme, A. Drenckhahn, B. Müller, B. Stelzer, C. Gruber-Weiss, E. Stotz, E. Etzersdorfer, F. M. Wurst, G. Rief-Mohs, H. Münzel, J. Winter, J. Böhler, J. Karitzky, J. Köhler, M. Eckert-Bilic, M. Reuber, M. Wolfersdorf, M. Ritz, M. Grebner, M. Stork, M. Heckmann, R. Vogl, R. Vogel, S. Röcker, T. Neuner, T. Gersner, T. Lutter, I. Neef, U. Danneberg, C. Franke. Psychiatr Prax 2014; 41(06): 331-335
DOI: 10.1055/s-0034-1369851

Facebook Yorumları