Tahmini okuma süresi: 2 dakika

İntervertebral diskleri içeren vakum fenomeni genellikle intervertebral disklerin veya komşu omurların yarıklarında başta nitrojen olmak üzere gaz birikiminin bir sonucudur.

Epidemiyoloji

Omurga radyografilerinin %1-3’ünde görülebilen nispeten yaygın bir durumdur ve yaşlı bireylerde %20’lik bir prevalansa bile ulaşabilir.

Klinik sunum

Bu fenomen asemptomatiktir.

Patoloji

Bu durum genellikle intervertebral disk dejeneratif hastalığı ile birlikte görülür.

Ancak, gazın varlığı kategorik olarak sadece dejeneratif disk hastalığı anlamına gelmez, çünkü diğer süreçler gaz içeren disklere yol açabilir. Gaz içeren diğer durumlara örnek olarak şunlar verilebilir

  • vertebral osteomiyelit
  • Schmorl düğüm oluşumu
  • spondiloz deformans
  • Osteonekroz (Kümmell hastalığı) gibi tüm omur gövdesi çökmesi nedenleri

Tedavi ve prognoz

Genellikle herhangi bir tedaviye gerek yoktur.

Komplikasyonlar

Pnömatik sinir kökü kompresyonu olarak bilinen, fıtıklaşmış intradiskal gazla ilişkili sinir kökü kompresyonuna dair nadiren raporlar bulunmaktadır6.

Ayırıcı tanı

birleşik olmayan vertebra kırığı ile ilişkili gaz toplanması

Tarihçe ve etimoloji

İntervertebral disk vakum fenomeninin (IVDP) geçmişi 1900’lerin başlarına kadar uzanır. IVDP’nin bilinen ilk tanımı 1904 yılında Alman radyolog Friedrich Fick tarafından yayınlandı. Fick, bazı hastaların röntgen filmlerinde intervertebral disklerinde gaz görülebildiğini kaydetti. Bu fenomeni “vakum fenomeni” olarak adlandırdı.

Sonraki on yıllarda, tıp literatüründe bir dizi IVDP raporu vardı. Ancak IVDP’nin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. 1937’de İsveçli radyolog Carl Magnusson, IVDP’nin intervertebral diskteki proteoglikanların parçalanmasından kaynaklandığını öne sürdü. Proteoglikanlar, intervertebral diskin ana bileşenidir ve diske su içeriğini ve elastikiyetini verir. Proteoglikanlar parçalandığında, disk su içeriğini kaybeder ve çökmeye karşı daha duyarlı hale gelir. Bu, X-ışınlarında görülen disk içinde gaz oluşumuna yol açabilir.

1970’lerde IVDP’ye olan ilgi yeniden canlandı. Bunun nedeni, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi yeni görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesiydi. Bu teknikler, araştırmacıların IVDP’yi daha ayrıntılı görmelerini ve nedenlerini daha iyi anlamalarını sağladı.

Bugün, IVDP iyi tanınan bir fenomendir. Nispeten yaygın bir bulgu olduğu düşünülür ve sıklıkla dejeneratif disk hastalığı olan kişilerde görülür. Bununla birlikte, IVDP her zaman ağrı veya diğer semptomlarla ilişkili değildir. Bazı durumlarda tamamen asemptomatik bir bulgu olabilir.

IVDP’nin klinik önemi hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, bazı çalışmalar IVDP’nin artmış spinal stenoz ve sinir kökü basısı riski ile ilişkili olabileceğini öne sürmüştür. IVDP’nin bu spinal durumların gelişimindeki rolünü açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Facebook Yorumları