Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Tüm kliniklerde hastaya yapılan ilk muayene işlemidir. Hasta, kliniğin branşına göre gerekli olan vücut bölgesini soyar (örneğin göğüs hastalıkları ve kardiyoloji kliniğinde göğüs, genel cerrahide karın). Fizik muayene de hastalığın teşhisi için önemli bilgiler sağlar. İnspeksiyonda hastanın cilt rengine (soluk, sararmış); venöz dolgunluk olup olmadığına; kolleteraller olup olmadığına; ciltte kabarıklık, şişlik, ameliyat izi, darp izi vs. olup olmadığına; skleralarının (göz akı) rengine; göz kapakları ve mukozalarının rengine ve birçok başka etkene bakılır.(bkz: inspectio)

Muayene ve tetkik arasındaki fark nedir?

tefti̇ş ve muayene arasindaki̇ fark nedi̇r? “Teftiş etmek” veya “incelemek” teknik olarak aynı anlama gelir. “Teftiş etmek” bir şeyi hataları veya kusurları tespit etmeye odaklanarak incelemek, “incelemek” ise bir şeyi dikkatli veya eleştirel bir şekilde incelemektir.

Fiziksel muayene nedir?

Fiziki muayene, malların incelenmesi ve yasaların gerekliliklerine uygun olduklarından emin olunması sürecidir.

Muayene yoluyla yapılabilecek dört tür değerlendirme nedir?

Fiziksel değerlendirme için kullanılan dört temel yöntem veya teknik muayene, palpasyon, perküsyon ve oskültasyondur.

Facebook Yorumları