Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

asimile edilmiş “ad” biçiminden (bkz. ad-) ‘katıl’ + sociare ‘ile birleş’, socius’tan ‘refakatçi, müttefik’ —> associare’nin geçmiş-katılımcı kökünden gelen eylemin adı —> Orta Çağ Latincesi Associationem’den (aday dernek) —>1530’lar, ‘ortak bir amaç için bir araya gelme eylemi’.

Bir ilişki yolu, serebral korteksin alanlarını birbirine bağlayan bir birliktelik lifleri topluluğudur.

Komşu serebral kıvrımları (Gyri serebralis) birbirine bağlayan kısa sinir lifi kordları (Fibrae Associationes breves) ile bir beyin loblarını (Lobus Serebralis) birbirine bağlayan uzun sinir lifi kordları (Fibrae Associationes longae) ile birleşme yolları arasında bir ayrım yapılır. serebral yarım küre (Hemisphaerium serebral) birbirleriyle. İlişkilendirme yolları şunları içerir:

  • Fibrae arcuatae cerebri: Serebrumun (beyin) komşu dönüşlerini (gyri) kavisli olarak birbirine bağlarlar.
  • Fasciculus longitudinalis superior
  • Fasciculus longitudinalis inferior
  • Fasciculus uncinatus
Facebook Yorumları