Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincesi; Ala ossis ilii

Böğür kemiği (Os ilium) güçlü, kürek benzeri bir kemik uzantısıdır.

Anatomi

İlyak kanadın iki alanı vardır:

dış yüzey: fasiyes eksterna veya fasiyes glutealis
iç yüzey: fasiyes interna
Her iki yüzey de kranyal olarak birleşerek Crista iliaca adlı kemikli bir tepe oluşturur.

Dış yüzeyler

Fasiyes eksterna, gluteal kasların kökeni olarak hizmet eder. Kemik yüzeyinden üç çizgi geçer:

Arka gluteal çizgi
Ön gluteal çizgi
Linea glutealis aşağı

İç yüzeyler

Fasiyes interna iliak fossa olan büyük, nispeten pürüzsüz bir içbükey fossaya sahiptir. İliacus kasının kökenidir. Fasies interna’nın arka kısmı düzensiz ve pürüzlüdür ve iliak tüberosite olarak adlandırılır. Posterior sakroiliak ligamanın insersiyonu ve bazı sırt kaslarının (musculus sacrospinalis, musculi multifidi) kaudal kısımlarının kaynağı olarak hizmet eder.

Facebook Yorumları