“İleosigmoidostomi” terimi üç ayrı bileşenden türetilmiştir: ince bağırsağın üçüncü ve son kısmı olan ileum’u ifade eden “ileo-“; “-sigmoid-” kalın bağırsağın bir parçası olan sigmoid kolona atıfta bulunur; ve “-ostomi” cerrahi açıklık anlamına gelir. Bu cerrahi prosedür, büyük ölçüde gelişmiş cerrahi teknikler ve araçların geliştirilmesiyle yıllar içinde gelişmiştir ve genellikle belirli bağırsak koşulları için son çare seçeneği olarak kabul edilir.

Klinik Endikasyonlar

İleosigmoidostomi en yaygın olarak kronik bağırsak tıkanıklığı veya bağırsakların belirli bölümlerinin atlanmasını gerektiren iskemik yaralanmadan muzdarip hastalar için yapılır. Şiddetli Crohn hastalığı, divertikülit veya komplike bağırsak maligniteleri vakalarında da önerilebilir.

Ameliyat prosedürü

İleosigmoidostomi sırasında terminal ileum cerrahi olarak sigmoid kolona anastomoz edilir veya bağlanır. Bu, ileum içeriğinin esasen kolonun çıkan, enine ve inen kısımlarını atlayarak doğrudan sigmoid kolona geçmesine izin verir. Amaç tıkanıklığı gidermek ve bağırsak fonksiyonunu eski haline getirmektir, ancak bu genellikle dışkı kıvamında ve sıklığında değişikliğe neden olur.

Potansiyel Komplikasyonlar

Tüm cerrahi prosedürler gibi ileosigmoidostomi de aşağıdakiler de dahil olmak üzere kendi potansiyel komplikasyonlarını beraberinde getirir:

  • Enfeksiyon
  • Anastomoz Sızıntısı
  • Bağırsak Tıkanıklığı
  • Malabsorpsiyon sorunları

İleosigmoidostomi, ciddi bağırsak hastalığı veya tıkanıklığı vakalarında öncelikle bağırsak sürekliliğini yeniden sağlamayı amaçlayan cerrahi bir prosedürdür. Etkili olmasına rağmen komplikasyon riski taşır ve ancak diğer tedavi yöntemleri tükendikten sonra düşünülmelidir.

Tarih

İleosigmoidostomi, ileum (ince bağırsağın son kısmı) ile sigmoid kolon (kalın bağırsağın son kısmı) arasında geçiş oluşturan cerrahi bir işlemdir. Bu, kolonun hastalıklı veya tıkalı bir bölümünü atlamak için yapılır.

İleosigmoidostomi ilk kez 1887 yılında Alman cerrah Gustav Adolf Gussenbauer tarafından uygulandı. Gussenbauer bu prosedürü kolon kanseri olan bir hastayı tedavi etmek için kullandı.

  1. yüzyılın başlarında ileosigmoidostomi divertikülit, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi çeşitli kolon hastalıklarını tedavi etmek için kullanıldı. Ancak prosedür yüksek oranda komplikasyonla ilişkilendirildi ve sonunda yerini kolektomi ve ileostomi gibi diğer cerrahi prosedürlere bıraktı.
  2. yüzyılın sonlarında ileosigmoidostomi bazı kolon hastalıklarının tedavisinde yeniden kullanılmaya başlandı. Günümüzde en yaygın olarak diğer tedavilere yanıt vermeyen ülseratif kolitli hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.

İleosigmoidostomi nispeten basit bir işlemdir ve laparoskopik olarak (karındaki küçük kesilerden) veya açık ameliyatla (karındaki büyük bir kesiden) yapılabilir.

İşlem sırasında cerrah ileumda bir delik ve sigmoid kolonda bir delik açar. Daha sonra iki delik birbirine dikilerek iki bağırsak arasında bir geçiş oluşturulur.

Ameliyat sonrasında hastanın iyileşmesi için birkaç gün hastanede kalması gerekecektir. Ayrıca komplikasyonları önlemek için özel bir diyet izlemeleri ve ilaç almaları gerekecektir.

İleosigmoidostomi belirli kolon hastalıklarının tedavisinde güvenli ve etkili bir prosedürdür. Ancak ameliyatla ilgili risklerin ve komplikasyonların farkında olmak önemlidir.

Kaynak:

  1. Keighley, M. R. B., & Williams, N. S. (2008). Surgery of the Anus, Rectum and Colon. Elsevier.
  2. Sagar, P. M., & Pemberton, J. H. (2006). Intraoperative, Postoperative and Reoperative Problems. Clinics in Colon and Rectal Surgery, 19(03), 217-225.
  3. Skarsgard, E. D., & Albanese, C. T. (2006). Intestinal Anastomoses. Pediatric Surgery, 543-556.
%d