Tahmini okuma süresi: 2 dakika

İlaç sektörü, tüketicilere ulaşan ürünlerin güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için sıkı protokollerle yönetilmektedir. Bu süreçteki kritik belgelerden biri Serbest Bırakma Protokolüdür. Çoğunlukla eczanelerde ve ecza depolarında kullanılan bu protokol, yalnızca onaylı ve güvenli ürünlerin satılmasını veya dahili olarak kullanılmasını sağlar.

Serbest Bırakma Protokolünün İşlevi:

Kimyasallar, tıbbi ilaçlar, ithal ilaçlar, kendi ürettikleri ürünler veya fason üretimden gelen ilaçlar bir eczane veya ecza deposuna ulaştığında, başlangıçta ‘karantinada’ tutulurlar. Bu karantina, ürünlerin güvenlik ve kaliteleri için onay bekledikleri bir bekletme aşamasıdır. Serbest bırakma protokolü doldurulduktan ve ürün amaca uygun görüldükten sonra karantinadan depoya taşınır veya satışa sunulur. Serbest bırakma kararının olumsuz olması durumunda, ürün tedarikçiye geri gönderilebilir, daha fazla kontrol için karantinada tutulabilir veya imha edilebilir.

Serbest bırakma protokolü, ürünün yolculuğunun kapsamlı bir kaydı olarak işlev görür ve genellikle irsaliye ve analiz sertifikası gibi diğer temel belgelerle birlikte saklanır.

Serbest Bırakma Protokolünün Temel Bileşenleri:

Ürün Detayları:

  • Ürünün adı: Ürünün açık bir şekilde tanımlanması.
  • Dozaj formu, konsantrasyon, doz: Bunlar ürünün uygulama yöntemini ve gücünü detaylandırır.
  • Kütle ve hacim: Ürünün miktarı.

Üretim ve Ambalajlama:

Üretici: Ürünü üreten kuruluş veya şirket.
Menşei: Ürünün üretildiği veya tedarik edildiği yer.
Ambalajlama: Ambalaj malzemesi veya yöntemi hakkında bilgi.

Doğrulama ve Onay:

Çalışan vizesi: Sorumlu çalışanın imzası veya onayı.
Eczacı vizesi: Eczacıdan alınan nihai onay veya doğrulama.
Parti numarası: Belirli bir ürün grubu için benzersiz bir tanımlayıcı.
Son kullanma tarihi: Ürünün kullanım için güvenli kabul edilmediği tarihten sonrası.
Serbest bırakma tarihi: Ürünün satış veya dahili kullanım için onaylandığı tarih.
Yapılan testler ve analizler: Ürün üzerinde gerçekleştirilen tüm testlerin veya analizlerin kayıtları.

Şirket ve Müşteri Bilgileri:

Müşterinin adı: Ürün doğrudan satılıyorsa.
Şirketin adı ve adresi: Eczane veya ecza deposunun detayları.

Nihai Karar:

Serbest bırakma kararı: Ürünün serbest bırakılması için onaylandığını (olumlu) veya onaylanmadığını (olumsuz) belirtir.

Serbest bırakma protokolü, yalnızca kaliteli ve güvenli ürünlerin tüketicilere ulaşmasını veya kuruluş içinde kullanılmasını sağlamada çok önemli bir rol oynar. Ürünün ve yolculuğunun her yönünü titizlikle detaylandırarak, potansiyel risklere karşı bir koruma görevi görür ve ilaç sektörünün bütünlüğünü korur.

Facebook Yorumları