-ia

Ana Hint-Avrupa’daki *-i-h₂‘dan türeyen -ίᾱ (-íā) ‘den türeyen Antik Yunancadaki -ῐᾰ (-ia)’nın anlamları:

  1. Bazı isimlerin cinsiyetini değiştirerek feminin yapar,
  2. Sıfatları isimlere çeviren ek.

Latincede de aynı göreve sahip olan -ia eki Yunancadaki -ῐᾰ (-ia)’dan türemiştir.

Facebook Yorumları