Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Kalkan bezinin az hormon salgılaması sonucu oluşan hastalıktır. (Bkz; Hipotiroidizm)
 • Hamilelik esnasında TSH üst normal değeri her üç ayda bir farklı hesaplanır;
  1. İlk üç ayda üst değer 2,5 mU/l,
  2. 3-6. ayda üst değer 3 mU/l,
  3. 6-9. ayda üst değer 3,5 mU/l,

Hamilelik esnasında kalkan bezi hormonlarına daha fazla ihtiyaç duyulur, bu yüzden TSH zamanla artmaktadır. Eğer kişide Hipotiroid varsa, bu kişinin doğurganlığa engel teshil edebilir. Bu yüzden hamilelik boyunca hormon kontrolleri yapılmalıdır. Eğer hamilelik esnasında tanı konulursa ornatma tedavisine hemen başlanılması tavsiye edilir.

Kaynak: https://nomadpi.files.wordpress.com/2010/02/tred-syllabus-001.jpg

Subklinik veya latent Hipotiroidizm; fT4‘ün normal aralıkta bulunup, TSH’ın normalden yüksek olmasını ( >4,5 mU/l) ve bu durumun en az 3-6 ay devam etmesi gerekliliği olan klinik tablodur.

Kaynak: https://res-5.cloudinary.com/medstro/image/upload/v1498575682/kvnieh1qpblvcai55rky.jpg

Epidemiyoloji

Sınıflandırma

Sorunun bulunduğu yere göre

 • Birincil hipotiroidizm: tiroidin işlevinin bozulduğu ‘gerçek’ hipotiroidizm ve
  • Ikincil hipotiroidizm: TSH aktivitesinin azalması nedeniyle uyarılma eksikliği, ör. Hipofiz hasar görürse.
  • Diğer hipotiroidizm formlarına üçüncül bozukluklar denir.

Primer hipotiroidizm

 • Birincil hipotiroidizm, bir bildirime (periferik tiroid hormonlarının düşürülmesi ve daha sonra TSH’de bir artış) ve gizli bir forma (normal periferik tiroid hormonlarında izole TSH artışı) ayrılır.
 • TSH referans aralığının üst sınırının düşürülmesi gerekip gerekmediği ve bu şekilde tanımlanan hafif fonksiyonel bozuklukların bir hastalık değerine sahip olup olmadığı mevcut tartışmalara konu olmaktadır.

Sekonder hipotiroidizm

Sekonder hipotiroidizmde, kısmi (düşük veya normal’den biraz düşük periferik tiroid hormonları, yetersiz düşük ancak yine de TSH aktivitesinin referans aralığı dahilinde) ile tam tireotropik yetmezlik (bastırılmış TSH aktivitesine sahip hipotiroidizm) arasında bir ayrım yapılır.

Tersiyer hipotiroidizm

 • Nadir hipotiroidizm formları üçüncül bozukluklardır (örn. Hipotalamus veya Pickardt sendromuna hasar, hipotalamus ve hipofiz arasındaki portal damarların kesilmesi) ve tiroid hormon direnci, tiroid hormonları için reseptörlerin doğal bir bozukluğu olarak sınırlandırılır.
 • Tüketilebilir hipotiroidizm, tiroid hormonlarının artan bir şekilde parçalanmasından kaynaklanan nadir bir özel hipotiroidizm şeklidir, örn. Hemanjiyomda paraneoplastik.

Belirtilere göre;

 • Gizli hipotiroidizm: subklinik veya asemptomatik hipotiroidizm
 • Açık hipotiroidizm: klinik, semptomatik hipotiroidizm

Tezahür zamanına göre;

Belirtiler

 • Yorgunluk, iştahsızlık ve kilo artışı,
 • Kuru pürüzlü cilt
 • Soğuk intoleransı
 • Saç dökülmesi
 • Bradikardi
 • Yaygın miksödem
 • Kabızlık
 • Kaba ses
 • Yağ metabolizması bozuklukları (özellikle hipertrigliseridemi)

Tedavi

 • Öncelilikle hastalığın altında yatan herhangi bir sebep varsa, o tespit edilmelidir ve gereken önlem alınmalıdır.
 • Belirgin hipotiroid vakalarında, gençlerde Levotiroksin tedavisi uygulanılabilir.
 • Yaşlı hastalarda, kalp damarlarında yaşanmış problemler varsa belirlenmelidir. Bu durumlarda ilaç tam dozda verilmemelidir. Bu grup hastalarda başlangıç dozu düşük tutulmalıdır, her 4 veya 6 haftada artırılarak istenilen doz seviyesine çekilmelidir.
Facebook Yorumları