Hipotiroidizm

Tahmini okuma süresi: 1 dakika

Sinonim: HipotiroidiHypothyroidism, underactive thyroid, low thyroid, Hypothyreose.

 • Kalkan bezinin az hormon salgılaması sonucu oluşan hastalıktır. (Bkz; Hipotiroidizm)
 • Hamilelik esnasında TSH üst normal değeri her üç ayda bir farklı hesaplanır;
  1. İlk üç ayda üst değer 2,5 mU/l,
  2. 3-6. ayda üst değer 3 mU/l,
  3. 6-9. ayda üst değer 3,5 mU/l,

Hamilelik esnasında kalkan bezi hormonlarına daha fazla ihtiyaç duyulur, bu yüzden TSH zamanla artmaktadır. Eğer kişide Hipotiroid varsa, bu kişinin doğurganlığa engel teshil edebilir. Bu yüzden hamilelik boyunca hormon kontrolleri yapılmalıdır. Eğer hamilelik esnasında tanı konulursa ornatma tedavisine hemen başlanılması tavsiye edilir.

Kaynak: https://nomadpi.files.wordpress.com/2010/02/tred-syllabus-001.jpg

Subklinik veya latent Hipotiroidizm; fT4‘ün normal aralıkta bulunup, TSH’ın normalden yüksek olmasını ( >4,5 mU/l) ve bu durumun en az 3-6 ay devam etmesi gerekliliği olan klinik tablodur.

Kaynak: https://res-5.cloudinary.com/medstro/image/upload/v1498575682/kvnieh1qpblvcai55rky.jpg

Tedavi

 • Öncelilikle hastalığın altında yatan herhangi bir sebep varsa, o tespit edilmelidir ve gereken önlem alınmalıdır.
 • Belirgin hipotiroid vakalarında, gençlerde Levotiroksin tedavisi uygulanılabilir.
 • Yaşlı hastalarda, kalp damarlarında yaşanmış problemler varsa belirlenmelidir. Bu durumlarda ilaç tam dozda verilmemelidir. Bu grup hastalarda başlangıç dozu düşük tutulmalıdır, her 4 veya 6 haftada artırılarak istenilen doz seviyesine çekilmelidir.
Facebook Yorumları