Tam adı; Kos’lu Hippokrates (Ἱπποκράτης ὁ Κῷος)

Hipokrat, bilimsel odaklı tıbbın kurucusu olarak kabul edilen bir Yunan doktordu. 460 yıllarında yapılmıştır. Yunanistan’ın Ege adası Kos’ta doğdu ve MÖ 370 civarında, Larisa, Teselya’da öldü.

Biyografi

Hipokrat, Heraclides ve Phenarete’nin ebeveynleri, kendilerini şifa tanrısı ‘Asclepios’ a kadar takip eden Asclepiad’lardan gelmektedir. Çocukluğunda Hipokrat’ın tıp mesleği ve geleneksel tıp ile babası Herakleidas tarafından aile geleneğine uygun olarak tanıştırıldığı söylenir. Ayrıca Selymbrialı Herodicus ve Abderalı filozof Demokritos’tan tıbbi ve felsefi talimatlar aldı. Tıp eğitiminden sonra Hipokrat, örneğin Küçük Asya ve Yunanistan üzerinden birçok seyahat yaptı ve burada seyahat eden bir doktor olarak ‘tıbbi sanatını’ geliştirdi ve geliştirdi.

Herkes tarafından ünlü, saygı duyulan ve saygı duyulan Hipokrat, tıp anılarını uygulamak ve yazmak ve kendi okulunda tıp öğretmek için Kos’a döndü. İki oğlu Drakon ve Thessalus ile damadı Polybos, onun öğretilerini takip etti ve böylece aile geleneğini takip etti.

Yaşlılıkta Hipokrat muhtemelen Kıbrıs’ta Larissa’da yaşadı. 1826’da keşfedilen mezarı, hala onuruna bir anıtın dikildiği Yunan kenti Larisa’nın yakınında bulunuyor. Arkeologlar, Roma İmparatorluğu’nun başlarından kalma, onun imajını taşıyan Koi bronz sikkelerini bile buldular.

Tıbbi çalışma

Hipokrat, rasyonel-ampirik tıbbın – yani bilimsel tıbbın – kurucusu olarak kabul edilir – genellikle ‘Avrupa tıbbının babası’ ndan bahseder. Yaklaşık 60 yazıdan oluşan bir metin koleksiyonu, ‘Corpus Hippocraticum‘ yazdı. Ancak yazıların aslında Hipokrat’tan gelip gelmediği tartışmalıdır. Bu eserde yazılanlar aslında 3. yy. da İskenderiye’deki öğretilerden bir seçilmişlerdir. En eski kısımları Hipokrattan kaynaklanırken, onun geleneğini savunanlar ve öğrencileri tarafından da kalan kısımları oluşturulmuştur. Bu yazıtlar Galen‘i güçlü şekilde etkilemiştir.

Hipokrat, hastalığı vücut sıvılarının dengesinden bir sapmanın ifadesi olarak gördü (‘dört mizaç doktrini’). Örneğin, hasta gözlemi en önemli tıbbi faaliyetlerden biriydi.

Diyet, yaşam tarzı değişiklikleri, bitkisel ilaçlar şeklinde ilaçlar ve ameliyat yoluyla doğal iyileştirici güçlerini tedavi ederek hastalığı değil, her zaman insanları tedavi etti. Tedavinin önemli bir parçası anamnezdi – hastanın yaşam koşulları, yapısı ve mesleği de büyük önem taşıyordu. Asepsi kavramı henüz tam olarak bilinmese de, Hipokrat tedavi sırasında ve özellikle cerrahi müdahalelerde aşırı temizliğe büyük önem vermiştir.

O zamandan beri, Hipokrat birçok insan için ve özellikle doktorlar için, bilimsel düşünceyi tıbbi deneyim ve yüksek tıbbi ve insani değerlerle birleştiren ideal doktor modelini somutlaştırdı. Bu model Hipokrat Yemini’nde bulunabilir. Hipokrat yemini Corpus Hippocraticum’da olan bir belgeden oluşur. Bu belge hipokratın prensipleri esas alınarak etik bir öğreti öğrencilere aktarılır. Bu yemin doktorluk mesleğini icra edebilmek için bir koşul kesinlikle değildir.

%d blogcu bunu beğendi: