Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Hipnoanaliz, hipnoz ve psikanalizi birleştiren terapötik bir yaklaşımdır. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında James Arthur Hadfield tarafından geliştirildi; kendisi bu terimi özellikle amnezi hastalarında anıları geri getirmek için hipnozun kullanımını tanımlamak için icat ettiğini iddia etti.

İnsanların kaygıyı azaltmak veya sigarayı bırakmak gibi belirli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için hipnozun kullanıldığı hipnoterapi farklı ama bağlantılı bir yaklaşımdır.

Hipnoanalizde terapist, hastanın bilinçdışı anılara ve duygulara erişmesine yardımcı olmak için hipnozu kullanır. Bu, kökleri çözülmemiş geçmiş deneyimlerden kaynaklanan psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olabilir.

“Hipnoanaliz” terimi tıp literatüründe ilk kez 1923 yılında Hadfield tarafından kullanılmıştır. Ancak konuyla ilgili çok sayıda kitap ve makalenin yayınlandığı 1980’li yıllara kadar yaygın olarak kullanılmadı.

Hipnoanaliz üzerine en etkili kitaplardan biri 1986 yılında Daniel P. Brown ve Erika Fromm tarafından yayımlandı. “Hipnoterapi ve Hipnoanaliz: Kapsamlı Bir Kılavuz” başlıklı kitap, hipnoanalizin teorisi ve uygulamasına ayrıntılı bir genel bakış sunuyor.

Serbest çağrışım: Bu, ne kadar önemsiz veya utanç verici görünse de, hastadan aklına gelen her şeyi söylemesinin istendiği bir tekniktir. Bu, hastanın bilinçdışı düşünce ve duygulara erişmesine yardımcı olabilir.

Bu, hipnoanalizin yanı sıra psikanalizde de kullanılan bir tekniktir. Ne kadar önemsiz veya utanç verici görünse de, hastanın aklına gelen her şeyi söylemesine izin vererek bilinçdışı düşünce ve duygulara erişmenin bir yoludur. Terapist hastanın serbest çağrışımlarını dikkatle dinler ve hastanın sorunlarıyla ilgili olabilecek kalıp ve temaları arar.

Yaş regresyonu: Hastanın hipnotize edilerek daha erken bir yaşa dönmesinin istendiği bir tekniktir. Bu, hastanın şu anda sorunlara neden olan geçmiş deneyimlerini tekrar gözden geçirmesine ve çözmesine yardımcı olabilir.

Bu, hastanın hayatının önceki dönemlerine ait anılara erişmesine yardımcı olmak için kullanılan bir tekniktir. Terapist hastayı hipnotize eder ve ardından belirli bir yaşa gerilemesini önerir. Hasta daha sonra o döneme ait daha önce unutmuş olduğu olay ve duyguları hatırlayabilmektedir.

Dirençlere karşı çalışmak: Bu, terapistin hastanın bilinçdışı düşünce ve duyguları keşfetmeye karşı direncin üstesinden gelmesine yardımcı olduğu bir tekniktir. Direnç, unutmak, belirli konulardan kaçınmak veya uykulu olmak gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

Bu, hastanın bilinçdışı düşünce ve duyguları keşfetmeye karşı direncin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için kullanılan bir tekniktir. Direnç, unutmak, belirli konulardan kaçınmak veya uykulu olmak gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Terapist, hastanın direncini tanımlamasına ve anlamasına yardımcı olur ve ardından hastanın bu direncin üstesinden gelmesine yardımcı olur.

Yorumlama: Bu, terapistin hastanın bilinçdışı düşüncelerinin ve duygularının anlamını anlamasına yardımcı olduğu bir tekniktir. Yorumlama, hastanın davranışları hakkında fikir sahibi olmasına ve hayatında değişiklikler yapmasına yardımcı olabilir.

Bu, hastanın bilinçdışı düşünce ve duygularının anlamını anlamasına yardımcı olmak için kullanılan bir tekniktir. Terapist hastanın serbest çağrışımlarını ve diğer materyalleri dinler ve ardından materyalin ne anlama gelebileceğine dair yorumlar sunar. Terapistin yorumları bilinçdışı dinamikleri anlamalarına ve hastanın bireysel geçmişine ilişkin bilgilerine dayanır.

Brown ve Fromm, bu dört tekniğe ek olarak hipnoanalizde kullanılabilecek bir dizi başka tekniği de tartışıyor:

 • Rüya analizi
 • Semptomların giderilmesi için hipnoz
 • Ağrı kontrolü için hipnoz
 • Sigarayı bırakmada hipnoz
 • Kilo kaybı için hipnoz
 • Performans artışı için hipnoz

Hipnoterapi ve hipnoanaliz, yalnızca nitelikli profesyoneller tarafından kullanılması gereken karmaşık ve zorlu tekniklerdir. Hipnoanalizi düşünüyorsanız, bu yaklaşımla ilgili deneyimi olan bir terapist bulmanız önemlidir.

Yukarıda bahsedilen dört durum ve teknikle ilgili bazı ek ayrıntılar şunlardır:

Brown ve Fromm, hipnoanalizin aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli psikolojik sorunların tedavisinde değerli bir araç olduğunu savunuyor:

Ayrıca hipnoanalizin yaratıcılığı geliştirmek ve performansı artırmak için kullanılabileceğini de savunuyorlar.

Hipnoterapi Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer birçok ülkede tanınan bir tıbbi uygulamadır. Ancak hipnoanaliz o kadar yaygın kabul görmemektedir. Bunun nedeni nispeten yeni bir yaklaşım olması ve etkinliği konusunda çok fazla araştırma olmamasıdır.

Buna rağmen hipnoanalizin çeşitli psikolojik sorunlar için etkili bir tedavi olabileceğini öne süren bazı kanıtlar vardır. Örneğin, 2009 yılında Journal of Consulting and Clinical Psychology’de yayınlanan bir araştırma, hipnoanalizin anksiyete bozukluklarının tedavisinde etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Metodlar

 • Serbest Çağrışım: Hipnotik bir durumda, danışanların düşüncelerini özgürce paylaşmaları teşvik edilir, bu da bilinçdışı materyalin ortaya çıkmasına yol açabilir.
 • Rüya Analizi: Rüyaların hipnoz altında incelenmesi ve yorumlanmasıyla altta yatan sorunların ortaya çıkarılmasıdır.
 • Aktarım Analizi: Bilinçdışı duyguları ve bunların davranışı nasıl etkilediğini anlamak için hipnoz altında terapist ile danışan arasındaki duygusal dinamiklerin araştırılması.
 • Ego Durumu Terapisi: Bu, bireyin farklı “parçalarını” veya durumlarını tanımlamayı ve bunları bütünsel şifa için entegre etmeyi içerir.
 • Katartik Yöntemler: Bastırılmış duyguların veya travmatik anıların hipnoz altında duygusal olarak serbest bırakılmasına izin vermek.
 • Duyusal Algısal Yöntem: Bu teknik, duygusal ve bilişsel içgörüleri geliştirmek için duyusal deneyimlerin farkındalığını artırır.
Facebook Yorumları