Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Hiperemi, bir doku veya organa artan kan akışının tıbbi terimidir. Karşılık gelen sıfat hiperemiktir. (Bkz; Hiperemi)

Nedeni

Bir dokunun hiperemi, besleyen kan damarlarının genişlemesi (vazodilasyon) temelinde ortaya çıkar. Fizyolojik, örneğin artmış metabolik aktivite veya fonksiyonel talebin ifadesi veya patolojik, örneğin eşlik eden bir enflamasyon semptomu olabilir. Fonksiyonel hiperemi, dokuda lokal olarak salınan aracılar tarafından tetiklenir.

  • Bir önceki iskemiden sonra hiperemi ortaya çıktığında reaktif hiperemiden söz edilir. Önceki iskeminin süresine (ne kadar uzun, o kadar güçlü) ve etkilenen bölgenin metabolik aktivitesine bağlıdır.
    • Kısa iskemi (30 sn), kas tonusu kaybına ve dolayısıyla duvar geriliminde bir azalmaya yol açar. Bu, etkilenen damar yeniden açıldıktan sonra vazodilatasyona neden olur.
    • Uzamış iskemi durumunda, kısmi oksijen basıncı düşer ve vazoaktif metabolitler (örn. Prostasiklin, EDHF, NO) birikir. Yeniden açıldığında, bunlar damarın lokal kimyasal genişlemesini tetikler ve diğer şeylerin yanı sıra rabdomiyolize neden olabilir (özellikle hipokaleminin ardından yetersiz reaktif hiperemiden sonra).
Facebook Yorumları