Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Heteronymous hemianopsi, karşı gözün görme alanının bir kısmının zayıfladığı veya kaybolduğu bir görme alanı kusurudur (skotom). Görme alanının iki nazal yarısı veya iki temporal yarısı etkilenebilir.

Heteronim hemianopsi, bir gözün görme alanının bir kısmının zayıfladığı veya kaybolduğu, karşı gözün görme alanının aynı kısmına karşılık gelen bir görme alanı defektidir (skotom). Görme alanının iki nazal yarısı veya iki temporal yarısı etkilenebilir.

Sınıflandırma:
Heteronim hemianopsi bitemporal veya binasal hemianopsi olarak ortaya çıkabilir.

Binazal hemianopsi: Bu tip hemianopsi görme alanının buruna bakan iki yarısını etkiler. Binazal hemianopsi oldukça nadir görülür.

Bitemporal hemianopsi: Bu hemianopsi türü, görme alanının şakaklara doğru her iki tarafını etkiler ve ‘kör körlük’ olarak da bilinir. Bitemporal hemianopsi, görme yolunun belirli lezyon odaklarına bağlı olarak ortaya çıkar.

Sınıflandırma

Heteronymous hemianopsi, bitemporal veya binasal hemianopsi olarak ortaya çıkabilir.

 • Binasal hemianopsi, görme alanının buruna bakan iki yarısını etkiler. Son derece nadirdirler.
 • Bitemporal hemianopsi, şakaklara doğru görme alanının her iki tarafını da etkiler. Bir de sözde ‘kör körlük’ten bahsediliyor. Görme yolunun spesifik lezyon odaklarının bir sonucu olarak ortaya çıkarlar.

Neden

Heteronim hemianopsinin birincil nedeni, her iki gözden gelen optik sinirlerin kesiştiği yer olan optik kiazmadaki bir lezyondur. Bu bölgedeki lezyonlar hipofiz adenomları, kraniyofarenjiyomlar veya diğer tümörler, inflamasyon veya travma gibi çeşitli durumlardan kaynaklanabilir.

Patofizyoloji:

Optik kiazma, her iki gözden gelen optik sinirlerin kısmen kesiştiği noktadır ve her bir retinanın burun yarısından gelen görsel bilginin beynin karşı tarafına geçmesine izin verir. Heteronim hemianopside, optik kiazmanın hasar görmesi, görme alanının etkilenen yarılarından görsel bilgi aktarımını kesintiye uğratır. Bitemporal hemianopside görme alanının dış (temporal) yarısı etkilenirken, binazal hemianopside iç (nazal) yarısı etkilenir.

Klinik semptomların sırası:

 • İlk belirtiler bulanık görme veya görme alanının belirli bölgelerindeki nesneleri görmede zorluk olabilir.
 • Her iki gözde görme alanının dış (temporal) veya iç (nazal) yarısında kademeli veya ani görme kaybı.
 • Özellikle bitemporal hemianopsi vakalarında, artık binoküler bir görüş alanı olmadığından, derinlik algısı ve mekansal farkındalıkta zorluk.
 • Hastalar okuma, araba kullanma veya kalabalık alanlarda gezinme gibi günlük aktivitelerde zorluklar yaşayabilir.

Tanı için genel kriterler:

 • Görsel semptomların başlangıcını ve ilerlemesini anlamak için ayrıntılı bir tıbbi öykü.
 • Görme keskinliği, pupiller refleksler ve ekstraoküler kas fonksiyonunun değerlendirilmesini içeren kapsamlı bir göz muayenesi.
 • Görme alanı kusurunun varlığını ve kapsamını doğrulamak için Humphrey görme alanı testi veya Goldmann perimetri gibi görme alanı testleri.
 • Optik kiazma lezyonunun altında yatan nedeni belirlemek ve görme kaybının diğer potansiyel nedenlerini elemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi nörogörüntüleme.
 • Hipofiz adenomu durumunda hormon seviyeleri gibi lezyonun nedenini araştırmak için kan testleri veya diğer tanısal testler yapılabilir.

Tedavi ve rehabilitasyon

Heteronim hemianopsi için birincil tedavi, bir tümörün cerrahi olarak çıkarılması veya uygun ilaçların uygulanması gibi altta yatan nedenin ele alınmasını içerir.

Heteronim hemianopsi için rehabilitasyon, görme alanı kusurunun boyutuna ve hastanın günlük yaşamı üzerindeki etkisine bağlıdır. Monoküler görme alanı kusurları, binoküler görmedeki farklı retinal görüntülerin merkezi olarak ortak bir duyusal izlenimde birleştirilmesi koşuluyla, genellikle ikinci gözdeki sağlam bir görme alanı ile telafi edilir.

Binoküler görüşteki kusurlar, görme bozukluğunun derecesini belirlemek için çok önemlidir. Bitemporal hemianopsi durumunda, artık binoküler bir görüş alanı olmadığından, gözlemci fiksasyon noktasının arkasında üç boyutlu bir uzamsal bölgeden yoksundur. Bu durum, araç kullanma, yön bulma ve derinlik algısı gerektiren faaliyetlerde bulunma gibi günlük yaşamın çeşitli yönleri için önemli sonuçlar doğurur.

Bazı durumlarda, heteronim hemianopsi hastaları, kalan görme alanını genişletmeye yardımcı olmak için prizmalar gibi görsel yardımcılardan faydalanabilir. Ayrıca, mesleki terapi ve görme rehabilitasyonu programları, hastaların görme alanı kayıplarıyla başa çıkma stratejilerini öğrenmeleri ve kalan görüşlerini en üst düzeye çıkarmaları için yararlı olabilir.

Heteronim hemianopsinin doğru değerlendirilmesi, teşhisi ve yönetimi için bir göz doktoruna veya nöroloğa danışmak çok önemlidir. Her hastanın özel ihtiyaçlarına göre özel tedavi planları ve öneriler sunabilirler.

Facebook Yorumları