Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki  ἕρπειν (hérpein, “sürünmek, emeklemek”) —>  ἕρπης (hérpēs, “Kelimenin tam anlamıyla sürünen”) —> Latincedeki herpes

(tıp) İnsan alfaherpesvirüs 1 ve İnsan alfaherpes virüsü 2’nin neden olduğu, ciltte veya mukoza zarlarında veya cinsel organlarda ağrılı, sulu kabarcıklarla işaretlenen viral bir enfeksiyon.

Facebook Yorumları