Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim:  unfractionated heparin (UFH)

 • Doğal bir glikosaminoglikan’dır.
 • Heparin , mast hücreleri ve bazofiller tarafından üretilen bir çeşit proteoglikan.
  Kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleyerek doğal bir antikoagülan görevi görmektedir.(Bkz; hepar)
 • Plazmatik beyin inhibitörü antitrombin III etkisini güçlendirir. Tek başına antikoagülan etkinliği çok az ya da hiç yoktur, fakat antithrombin III ile birleştiğinde antithrombin III’ün thrombini uzaklaştırma etkinlliğini yüz kattan bin kata kadar arttırmak suretiyle antikoagülan etki gösterir. Bu nedenle, ortamda fazla miktarda heparin bulunduğunda, dolaşımdaki serbest trombinin, antitrombin III ile uzaklaştırılması çok hızlı olur.
 • Heparin-antitrombin III kompleksi trombinin yanısıra diğer bazı aktif pıhtılaşma faktörlerini de ortamdan uzaklaştırarak antikoagülan aktiviteyi artırırlar.Bu faktörler aktif XII, XI, IX ve X’dır.
 • Heparin vücutta birçok farklı hücrelerde üretilir, fakat özellikle büyük miktarlarda heparin tüm vücutta perikapiller bağ dokusuna yerleşmiş olan bazofilik mast hücreleri tarafından yapılır.Bu hücreler tarafından sürekli olarak salgılanan az miktarda heparin dolaşım sistemine geçer.Ayrıca, fonksiyonel olarak mas hücrelerine benzer olan kanın bazofil hücreleri de küçük miktarlarda heparini plazmaya serbestler.
 • Mast hücreleri akciğer kapillerini çevreleyen dokuda bol miktarda ve daha az olarak da karaciğer kapillerinde bulunurlar.Bu alanlarda , yavaş akan venöz kanda oluşan pek çok embolik pıhtılar akciğer ve karaciğer kapillerine ulaşır ve buralarda yeterli miktarda heparinin varlığı pıhtıların daha fazla büyümesini önler.
 • Heparin vücut dışında da kanın pıhtılaşmasını önlemede kullanılabilir. Özellikle,  kanın kalp-akciğer makinasından veya yapay böbrekten geçip tekrar kişiye dönmesi gereken tüm cerrahi işlemlerde heparin kullanılır.

İntravenöz Antikoagülan olarak Heparin:

 • Kilogram başına 0.5-1 miligram gibi düşük dozların enjeksiyonu normalde yaklaşık 6 dakika olan pıhtılaşma zamanını 30 dakika veya üzerine çıkarır.
 • Pıhtılaşma zamanındaki bu değişiklik aniden ortaya çıkar ve bu sayede thromboembolik durumun ortaya çıkmasını hızla önler ya da gelişimini yavaşlatır.
 • Heparin etkisi yaklaşık 1.5-4 saat sürer.Enjekte edilen heparin kanda heperinaz enzimi tarafından parçalanır.

1)Endikasyon

 1. Kalp krizi,
 2. Sabit olmayan anjina.

Tedavi olmayan tıbbi kullanım:

 1. Test tüpleri,
 2. Böbrek diyaliz makineleri
Facebook Yorumları