Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
 • Sinonim:  bleeding diathesis (veya  bleeding tendency veya predisposition veya  h(a)emorrhagic diathesis), hämorrhagischen Diathese
 • Vücudun kanamaya yatkın olması anlamını taşır.(Haemorrhagia Diathesis)
 1. Vasopathie: Damar duvarının hasaralı olması(Doğuştan veya sonradan)
 2. Thrombocytopathie: Thrombocyt sorunu(Doğuştan veya sonradan).Petechia kanamaları gözlemlenir.
 3. Koagülopathie: Pıhtılaşma kaskadları sorundur.Büyük çaplı kanamalar gözlemlenir.
 4. Hyperfibrinolyse
Lokasyon ve Çeşitleri:
 1. Hematom
 2. Petechia
 3. Mukoza derisi kanaması.
 4. Gastrointestinal
Sebepleri;

Spontan, Travma, Yaralanma, Operasyon, Diş çekimi, bademcik ameliyatı,  Apendiks alınımı, Doğum.

Anamnez;
 1. hemoraji ne zamandan beri var?
 2. Ailenin diğer üyelerinde kanamaya yatkınlık var mı?
 3. İlaç kullanımı
  1. Ne zamanda beri?
  2. Ne için?
  3. antikoagülanlar (Marcoumar? Sintrom? Heparine?)
  4. Pıhtılaşma engelleyiciler(Aspirin? Plavix?)

Olası Nedenleri;

 • Plazmatik pıhtılaşma ;
  1. Doğuştan gelen sorunlar;
   • von Willebrand Syndrom (Typ I, IIa, IIb, IIn, IIm, III)
   • Hemofili A veya B
   • F XI azlığı F X, V, II, VII azlığı
   • PAI-azlığı
   • F XIII azlığı
  2. Sonradan kazanılan sorunlar;
   •  Antikoagulan ile tedavi
   • Vitamin K Antagonist Heparine(UFH, LMWH)
   •  F Xa-Antagonist(Orgaran, Arixtra,)
   • F IIa-Antagonist(Hirudin, Argatroban, Bivalirudin, Exanta, )
   • Fibrinolytik Tedavi (Actilyse, Metalyse,.)
   • Vitamin K eksiliğine bağlı ağır Karaciğer işlevi bozukluğu, intravasal pıhtılaşma sorunu, Sepsis-Syndrom
 • Az sayıda Thrombocyt
  1. Az oluşum:
   • İlaç, kimyasallar, ışınlar, enfeksiyonlar yüzünden Kemik iliği zararı
   • Oto antikor malign kemik iliği sızıntısı
   • Osteomyelosklerose Aplastik Anemi
   • paroxysmale geceleyin Hämoglobuinurie
   • Büyüme bozukluğu (Folik asit, Vitamin B12-eksikliği)
  2. Fazla yıkım:
   1. İmmunolojik:
    1. Immunthrombocytopeni(ITP) akut / chronik
    2. Sekunder Immunthrombocytopeni  SLE, HIV, malign Lymphomen
    3. İlaç yüzünden oluşan Immunthrombocytopeni (Cotrimoxazol, Chinidin, Retrovir)
    4.  Heparin yüzünden oluşan Thrombocytopenie(Tip I doza bağlı hafif işleyiş, Tip II doza bağlı ağır işleyiş)
    5. post transfusionelle Purpura
   2. İmmunolojik olmayan:
    1. Yaygın damariçi pıhtılaşma
    2. Thromboz
    3. Hypersplenismus, portal Hypertension, Karaciğer Sirozu
    4. Ek Kalp kapakçığı(mekanik=
    5. Extrakorporal Döngü
    6. von Willebrand Syndrom Typ IIb
    7. Vaskulitis
    8. Thrombotik Mikroangiopathie:
     1.  Thrombotik-thrombocytopenik Purpura(TTP)
     2. Hemoliyik-uremik Syndrom (HUS)
     3. HELLP-Syndrom
     4. EPH-Gestose
     5. maligne Hypertension
     6. Ağır Vaskulitis
    9. diğer Sebebler: Hemodilutionsthrombopenie Pseudothrombopenie
 • Bozuk fonksiyon:
  • Pıhtılaşma engelleyici tedavi
   • ASS, Plavix, Antirheumatika, vb. Abciximab(Rheopro), Integrilin, Aggrastat, vb.
  • Uremi
   • hemotologik Hastalıklar( Thrombocytose, Myelodysplasie)
  • Doğuştan gelen sorunlar:
   • M. Glanzmann
   • Bernard-Soulier Syndrom
 • Diğer Sebebler:
  • Lokal Sebebler:
   • Hemangiom, damar zararları, yaşlı derisi, v.b.
  • Doğuştan:
   • M.Osler,
   • Kollagenose
Facebook Yorumları