Tahmini okuma süresi: 2 dakika

 • Gram negatif, eğik, mikroaerofilik bakterilerdir.(Bkz; Helicobacter)(Bkz; pylori)
 • talepleri fazla ve yavaş büyür.
 • Üreaz aktivitesi vardır.

 

 

 

 

 

 

Patogenez

 • Kolonileşir ve hareketlidir.
 • VacA-sitotoksin ve Cag patojen adaları dokuya zarar verir ve iltihap oluşmasını tetikler. Cag proteini hücreye enjekte edilir ve hücre sinyal yolunu değiştirerek, malign değişim geçirtir.
 • Fosfolipaz üretir.
 • oto-antikorlar Parietal hücrelere karşı olmasına neden olur.
 • Enfekte olanların %50’si atropik Gastritis, %10’unda peptik ulkus,  %1-2’sinde mide kanseri gözlemlenir.

Epidemiyoloji

 • Enfeksiyon kaynağı sadece insandır.
 • Hastalığın aktarımı; fekal-oral veya oral-oral’dır.
 • Dünya nüfusunun yarası enfekte olmuş durumdadır. Hastalık sosyo-ekonomik seviyeyle yakın ilişki içindedir. Endüstri ülkelerinde yaşlı insanların 10-30%’una bulaşmıştır. 3. dünya ülkelerinde, halkın %80’ine bulaşmıştır.
 • Çoğu zaman enfeksiyon hayat boyu direnç sağlayarak vücutta kalır.

Klinik

 • Peptik ulkus; obligat
 • fonksiyonel dyspepsia; hastanın şikayeti vardır, fakat ulkusu yoktur. Sadece %5-10’unun belirtileri sürekli iyileşme gözlemlenir.
 • B hücreleri lenfoması- MALT tipi
 • Mide kanserini önlemek için, erkenden muayene olup erkenden bölgeden örnek alınıp incelenmeli, aile anamnezi yapılmalıdır.
 • Belirtisiz bireylerde ise Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar ile tedavi edilebilir.

Laboratuvar teşhisi

 • üreaz testi
 • Histoloji
 • Kültür
 • nefes testi
 • Seroloji
 • Dışkı antijen Testi
Facebook Yorumları