Tahmini okuma süresi: 2 dakika

 • Fakültatif anaerob bir bakteri türüdür.(Bkz; Haemophilus) (Bkz; influenzae)
 • H. influenzae ilk olarak bir grip salgını sırasında Richard Pfeiffer tarafından 1892 yılında tarif edilmiştir.
 • Bakteri gripin viral etyolojisinin ortaya çıktığı 1933 yılına kadar yanlışlıkla grip nedeni olarak kabul edilmiştir ve hala yanlışlıkla halk arasında grip bakterisi  olarak bilinmektedir. H. influenzae lokalize ve invazif enfeksiyonların geniş bir aralığından sorumludur.
  • Gram-negatif çubuk, genellikle kokoid, kapsüler polisakkaritlere ve enzimlere göre farklılaşma
 • Tüm genom dizilimi ortaya çıkarılmış ilk serbest yaşayan organizmadır. Genom dizilimi projesi 1995 yılında tamamlanmış ve yayınlanmıştır.
 • Kandaki X ve V faktörüne ihtiyacı vardır.
 • Polisakkarid kapsül çeşitliliğine göre 6 serovarı(a’dan f’ye kadar) vardır. Serovar b tipi, çocuk yaşlarındaki tüm ağır enfeksiyonların %95’inden sorumludur.
 • Bakteriyi y-taşıyan bireylerin gırtlaklarında, bu bakteri türünün kapsülsüz tipleri görülür. Mukoz tabakalarında lokal irinli enfeksiyon görülür. Yeni doğanlarda veya yaşlılardaki istilacı enfeksiyonlarda kapsülsüz tipler artarlar.

Patogenez

 • Virülanz faktörleri
  1. Fagaositozdan koruyan kapsül
  2. IgA-proteaz
  3. Kısmi biyofilm oluştururlar.
 • Çocuklarda kapsül antijenine karşı antikor üretemedikleri için, yetişkinlerde  ise sigara, toz veya virüsler yüzünden zarar uğramış veya zayıf bağışıklığı olan bireylerde hastalıklara yol açarlar.
 • Kuluçka süresi; birkaç gün

Hastalık Belirtileri

 • Meningitis (Serovar b): eğer tedavi edilmezse ölüm oranı hemen hemen %100’dür.
 • Epiglottit (aşı nedeniyle neredeyse kayboldu)
 • Zatürre
 • Solunum yolunda kronik enfeksiyonun aniden kötüleşmesi
  1. Bronchitis
  2. Kistik fibrozis
 • Otitis media, Sinusitis, Konjunktivitis
 • Perikarditis
 • Yumuşak doku enfeksiyonları: balgam, selülit, ampiyem
  İnvaziv enfeksiyonlar: septik artrit, osteomiyelit, bakteriyel menenjit (aşı nedeniyle neredeyse kayboldu, eskiden en yaygın pürülan menenjit patojeni )

Epidemiyoloji

 • Enfeksiyon kaynağı sadece insandır.
 • Dünya çapında yayılmıştır. Hip aşısıyla birlikte görülme sıklığı azalmıştır.
 • Solunum yolunun işgal edilme oranları(Çoğu kapsülsüz tip);
  1. Çocuklarda en fazla %75
  2. Yetişkinlerde en fazla %50
 • Nadiren genital kısımlarda görülür.
 • Kapsüllenmemiş mikroplar normal flora, damlacık enfeksiyonudur

Laboratuvar Teşhisi

Tedavi ve Profilaksi 

 • Antibiyotikler
  1. Aminopenisilin(ß-Laktamaz engelleyici ile)
  2. sefalosporin
  3. Florkinolon
 • Kemoprofilaksi; Rifampicin (hastalık etkeni ile temas kurulduktan sonraki 4 gün boyunca kullanılır.)

Profilaksi

 • Aşılama; B serovara karşı aşı ile bağışık sağlanabilir.
 • Temas kurulan kişiler: rifampisin, siprofloksasin
Facebook Yorumları