Granülosit

Sinonim: polimorfonükleer lökosit” (PMN veya PML)Granulocyte, granulozyt, polymorphonuclear leukocytes (PMN, PML, or PMNL), polymorphkernige Leukozyten.

 • Tanecikli hücre anlamına gelir. (Bkz: Granül-o-sit)
 • Sitoplazmalarında granül içeren akyuvarlardır. Wright boyaması ile üçe ayrılır.

  Kaynak: http://s16.postimg.org/gg4uwfa5h/Leukozyten.jpg

Tipleri

 1. Bazofil Granülositler
 2. Eozinofil Granülositler
 3. Nötrofil Granülositler

 • Kemik iliğindeki granülosit üretimine Granülositopoez (Sin: granulocytopoiesis, Granulopoiesis, Granul-o-zyt-o-poese) denir.
 • Miyeloblastlardan miyelositler, miyelositler farklılaşarak Granülositleri oluşturur.

  Kaynak: http://images.slideplayer.com/16/5066101/slides/slide_1.jpg
 • Granülositler lökositlerin yaklaşık %60-70’ını oluştururlar.
  1. Eğer kanda daha fazla granülosit varsa bu duruma Granülositoz (Sin: Granulocytose, Granul-o-zytose) denir.
  2. Eğer kanda daha az Granülosit varsa bu duruma Granülositopeni (Sin: Granulocytopenia, Granul-o-zytpenie) denir.
  3. Eğer kanda 1 mikrolitrede 500’den az Granülosit varsa veya hiç yoksa, bu duruma Agranülositoz (Sin: Agranulocytosis, AGranul-o-zytose) denir.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.