Ana Hint-Avrupa dilindeki *gʷelh₂- ‎(“meşe palamutu) kelimesinden türemiştir. Latincedeki anlamları:

  • Palamut, ceviz, herhangi palamut şeklindeki meyve, kayın kozalağı, kestane.
  • Şekli ve büyüklüğü palamuta yakın olan.
  • Mermi.
Hal Tekil Çoğul
nominatif glāns glandēs
genitif glandis glandum
datif glandī glandibus
akusatif glandem glandēs
ablatif glande glandibus
vokatif glāns glandēs

latincede(m);penis başı.

%d