Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Suprarenal gland, adrenal glands, Glandula adrenalis, Nebennieren.

Böbrek üstünde bulunan endokrin salgı bezidir. (bkz: Glandula) (bkz: suprarenalis)

 • Bu bez yaklaşık 10 gram ağırlığındadır.
 • Bez iki kısımdan oluşur; Böbrek üstü bezi kabuğu ve böbrek üstü bezi özü.
Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/1818_The_Adrenal_Glands.jpg/600px-1818_The_Adrenal_Glands.jpg

Sağ böbrek üstü bezine Glandula suprarenalis dekstra, soldakine de Glandula suprarenalis sinistra denir.

Anatomi

 • Adrenal bezler retroperitoneal boşlukta bulunur ve ortak bir kapsülde böbrek ile ilgili böbrek kutbunun üzerine oturur.
 • Anatomik örnekte neredeyse piramit şeklinde görünürler, sol adrenal bezi daha orak şeklinde bir profile, sağda ise daha üçgen şeklinde görünür.
 • Yaklaşık 5 cm uzunluğunda ve 3 cm genişliğindedir. Ortalama ağırlıkları 5 ila 10 g olarak verilmektedir.
 • İki adrenal bezin arteriyel kaynağı üç damar yoluyla gerçekleşir:
  1. Arteria suprarenalis superior ← Arteria phrenica inferior
  2. Arteria suprarenalis media ← Aorta abdominalis
  3. Arteria suprarenalis inferior ← Arteria renalis
 • Adrenal bezlerin venöz çıkışı, arterlere paralel suprarenal ven yoluyla gerçekleşir. Sağ ven inferior vena kavaya akar, sol suprarenalis ven sinüs vena renalis’e akar. Genellikle alt vena phrenica’ya anastomoz sağlar.
Facebook Yorumları