Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Nevrasteni olarak da bilinen gerçek nevroz, Sigmund Freud tarafından 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya atılan bir terimdir. Tanımlanabilir bir organik neden olmaksızın anksiyete, yorgunluk, sinirlilik ve çeşitli somatik semptomlarla karakterize bir grup psikolojik bozukluğu ifade eder. Gerçek nevroz psikonevrozdan farklıdır, çünkü ikincisinin bilinçdışı çatışmalardan ve bastırılmış duygulardan kaynaklandığı düşünülürken, gerçek nevrozun sinir sistemindeki bir işlev bozukluğundan kaynaklandığına inanılmaktadır.

“Aktüel nevroz” terimi, sinir sistemindeki sorunlardan kaynaklandığı düşünülen çeşitli psikolojik bozuklukları tanımlamak için kullanılan bir terim olan “nevroz” ile mevcut veya mevcut anlamına gelen “aktüel” kelimelerinin birleşiminden gelmektedir.

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, gerçek nevroz kavramını ilk kez 19. yüzyılın sonlarında ortaya atmıştır. Bu bozuklukların cinsel enerji (libido) ve sinirsel enerji dengesindeki bir bozulmadan kaynaklandığına ve çeşitli fiziksel ve psikolojik semptomlara yol açtığına inanıyordu.

Klinik Özellikler:

Gerçek nevroz, kişiden kişiye değişen bir dizi semptomla kendini gösterir. Yaygın semptomlar arasında anksiyete, yorgunluk, sinirlilik, uyku bozuklukları, baş ağrısı, gastrointestinal sorunlar ve cinsel işlev bozukluğu yer alır. Bazı durumlarda hastalar umutsuzluk hissi veya bir zamanlar keyif aldıkları aktivitelere karşı ilgisizlik gibi depresyona benzer semptomlar yaşayabilir.

Teşhis ve Tedavi:

Gerçek nevroz tanısı öncelikle klinik değerlendirmeye ve semptomları açıklayabilecek diğer tıbbi veya psikiyatrik durumların dışlanmasına dayanır. Gerçek nevroz kavramı çağdaş psikiyatride büyük ölçüde gözden düştüğünden, modern klinik uygulamada bu şekilde teşhis konulması pek olası değildir. Bunun yerine, benzer semptomlarla başvuran hastalara anksiyete bozuklukları, somatik semptom bozuklukları veya spesifik sunuma ve kullanılan tanı kriterlerine bağlı olarak diğer durumlar teşhis edilebilir.

Freud tarafından kavramsallaştırıldığı şekliyle gerçek nevroz tedavisi, sinir sistemi işlev bozukluğunun altında yatan nedenleri ele almaya odaklanmıştır. Bu, bilinçdışı çatışmaları ortaya çıkarmak ve çözmek için psikanalizin yanı sıra cinsel ve sinirsel enerjilerin dengesini yeniden sağlamaya yönelik müdahaleleri de içerebilir. Modern uygulamada, daha önce gerçek nevroz olarak kabul edilen bozuklukların tedavisi, spesifik tanıya ve bireyin ihtiyaçlarına bağlı olarak muhtemelen psikoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerinin bir kombinasyonunu içerecektir.

Özetle, gerçek nevroz, Sigmund Freud tarafından net bir organik nedeni olmayan anksiyete, yorgunluk, sinirlilik ve somatik semptomlarla karakterize bir grup psikolojik bozukluğu tanımlamak için ortaya atılan tarihsel bir terimdir. Bu kavram çağdaş psikiyatride büyük ölçüde gözden düşmüştür ve benzer semptomlarla başvuran hastalara anksiyete bozuklukları veya somatik semptom bozuklukları gibi başka durumlar teşhis edilebilir. Tedavi tipik olarak psikoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerinin bir kombinasyonunu içerir.

Facebook Yorumları