Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

İngilizcede; Expanded Disability Status Scale (EDSS)

Genişletilmiş Engellilik Durum Ölçeği, multipl sklerozdan muzdarip nörolojik hastaların engelliliğinin sistematik olarak değerlendirilmesi için bir ölçek sistemidir. Ölçek, uygun tedavinin değerlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Derecelendirme

EDSS’deki 0-10 arası derecelerin özellikleri, aşağıdaki fonksiyonel sistemlerin (FS) ilgili hekim tarafından incelenmesi ile ilgilidir:

  • Piramidal yol (ör. Felç)
  • Beyincik (örneğin ataksi, titreme)
  • Beyin sapı (ör. Konuşma / yutma bozuklukları)
  • Sensorium (örn. Azalmış dokunma hissi)
  • Mesane ve rektal fonksiyonlar (örn. İdrar kaçırma)
  • Görsel işlevler (örn. Kısıtlı görüş alanı (skotoma))
  • Serebral fonksiyonlar (örn. Karakter değişikliği, demans)
Facebook Yorumları