Sinonim: Hamilelik, Pregnancy, gravidity, gestation, 

 • Fetüsün doğuma kadar geçen süresidir.
 • Latincede graviditas (ağırlık) kelimesinin sıfat olan hali gravid (ağır) yabancı dillerde kullanılır."Pregnancy" ile ilgili görsel sonucu
 • Rahim dışında gelişen döllenmiş yumurtalar dış gebelik başlığı altında incelenir.

Hamilelik sırasında, sadece genital organlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda vücudun tüm sistemlerinde ilerleyen anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal değişim vardır. Bu, temelde, büyüyen fetüsün artan taleplerine maternal adaptasyon olgusudur. İyi anlaşılmadıkça normal gebeliğin bu fizyolojik adaptasyonları patolojik olarak yanlış yorumlanabilir.

Genital organlar

 • VULVA: Vulva ödemli ve daha vasküler hale gelir; Yüzeysel varisler özellikle çoklu alanlarda ortaya çıkabilir. Labia minora pigmentlidir ve hipertrofidir.
 • VAGINA: Vajinal duvarlar hipertrofiye, ödemli ve daha vasküler hale gelir. Duvarları çevreleyen venöz pleksusun artan kan akışı, mukozanın mavimsi bir rengini verir (Jacquemier işareti). Ön vajinal duvarın uzunluğu artar.
 • Salgı: Belirgin pul pul dökülmüş hücreler ve bakteriler nedeniyle salgı bol, ince ve kıvrımlı beyaz hale gelir. Yüksek östrojen seviyesine bağlı olarak Lactobacillus acidophilus tarafından glikojenin laktik aside daha fazla dönüşmesi nedeniyle pH asidik hale gelir (3.5-6). Asidik pH, patojenik organizmaların çoğalmasını önler.
 • Sitoloji: Küme halinde naviküler hücreler (uzatılmış çekirdekli küçük ara hücreler) ve bol miktarda laktobasil vardır.

Adet döngüsü düzensiz olsa bile (3-4 ayda bir kere) hamilelik mümkündür.

Hamilelik sırasında hücre dışı sıvıda artış 3 litre kadardır.

Lokal ağrı kesiciler

Lokal ağrı kesiciler olarak da bilinen lokal anestezikler, diş çalışmaları, dikişler ve doğum sırasında (örneğin, doğum sırasında epidural veya spinal anestezi) dahil olmak üzere çeşitli tıbbi prosedürlerde yaygın olarak kullanılır. Bu ilaçların hamilelik sırasında güvenliği anestezinin türü, dozu, kullanım süresi ve hamileliğin evresi gibi birkaç faktöre bağlıdır.

Genel bir kural olarak, uygun şekilde kullanıldığında lokal anesteziklerin hamilelik sırasında kullanımının nispeten güvenli olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, vücudun küçük bir bölgesini uyuşturarak çalışmaları ve önemli bir sistemik etkiye sahip olmalarının beklenmemesidir. Bununla birlikte, büyük miktarlarda kullanılırlarsa, potansiyel olarak kan dolaşımına girebilir ve bebeği etkileyebilirler.

Örneğin lidokain, yaygın olarak kullanılan ve hamilelik sırasında genellikle güvenli kabul edilen bir lokal anesteziktir. Genellikle diş prosedürlerinde ve doğum sırasında epizyotomiler için kullanılır. Bununla birlikte, herhangi bir potansiyel riski azaltmak için her zaman en küçük etkili dozda kullanılmalıdır.

Bupivakain, doğum sırasında epidural anestezi için yaygın olarak kullanılan bir başka lokal anesteziktir. Bu da genellikle güvenli kabul edilir, ancak yine en küçük etkili dozda kullanılmalıdır.

Bu ilaçlar genellikle güvenli kabul edilse de riskleri ve yan etkileri olabilir. Nadir durumlarda, lokal anestezikler nöbetler, ciddi alerjik reaksiyonlar ve kalp durması gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Epidural ve spinal anestezide ise baş ağrısı, enfeksiyon ve sinir hasarı gibi iğnenin yerleştirilmesiyle ilgili riskler söz konusu olabilir.

Hamile kadınlar her zaman herhangi bir ilacın veya prosedürün risklerini ve faydalarını sağlık uzmanlarıyla görüşmelidir.

Tedavi edilmeyen ağrı ve stresin hem anne hem de bebek üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamak da önemlidir. Bu nedenle hamilelik ve doğum sırasında ağrıyı etkili bir şekilde yönetmek önemlidir.

Hamilelikte cinsel ilişki

Hamilelikte cinsel ilişki çoğu zaman soru ve endişelerle çevrili bir konudur. Küresel tıbbi standartlar ve tavsiyelere göre, sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından tavsiye edilen herhangi bir komplikasyon veya kontrendikasyon olmadığı sürece cinsel aktivite genellikle hamileliğin büyük bölümünde güvenli bir şekilde devam ettirilebilir.

Hamilelikte Cinsel İlişki Ne Zamana Kadar Güvenlidir?

Birinci ve İkinci Trimesterler:

Çoğu kadın için birinci ve ikinci trimesterde seks genellikle güvenlidir. Bebek, amniyotik kese ve rahimdeki güçlü kaslar sayesinde iyi korunur.

Üçüncü Trimester:

Cinsel ilişki genellikle üçüncü trimesterin sonlarına kadar güvenlidir. Ancak her hamilelik farklıdır ve bireysel durumlara göre bir sağlık uzmanına danışılması önemlidir.

Komplikasyonlar veya Kontrendikasyonlar

Bazı koşullar veya komplikasyonlar hamilelik sırasında cinsel ilişkiden kaçınmayı gerektirebilir. Bunlar şunları içerir:

Düşük veya Erken Doğum Tarihi:

Mevcut veya geçmişteki gebeliklerinizde düşük veya erken doğum öyküsü varsa, sağlık uzmanı cinsiyete karşı tavsiyede bulunabilir.

Plasenta Previa:

Plasentanın rahim ağzını örttüğü bu durum, kanama riski nedeniyle seks için kontrendikasyon olabilir.

Yetersiz Serviks:

Rahim ağzı zayıflamış veya kısalmış kadınlara erken doğum riskini azaltmak için seksten kaçınmaları önerilebilir.

Membranların yırtılması:

Amniyotik kese yırtıldığında (“sular kırıldığında”) enfeksiyondan kaçınmak için genellikle cinsel aktivite önerilmez.

Vajinal Kanama, Akıntı veya Kramp:

Olağandışı herhangi bir vajinal kanama, akıntı veya kramp, cinsel aktiviteye devam etmeden önce bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) Riski:

Bazı CYBE’lerin hamilelik ve bebek üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden, CYBE riski varsa koruyucu önlemler alınmalıdır.

Hamile kadınların hamilelik sırasında cinsel aktivite konusunda sağlık uzmanlarıyla açık ve dürüst tartışmalar yapması önemlidir. Sağlayıcılar kadının özel sağlık durumuna ve hamileliğin ilerlemesine göre rehberlik sunabilir.

Tarih

Tarih boyunca hamilelikte cinsel ilişkiye ilişkin farklı görüş ve uygulamalar olmuştur. Bazı kültürler hamilelik boyunca yakınlığı teşvik edip benimserken, diğerleri uzak durmayı tavsiye ediyor veya kısıtlamalar getiriyor. Günümüzde çoğu sağlık hizmeti sağlayıcısı, her iki eş için de duygusal ve fiziksel faydaların farkında olarak hamilelik sırasında sağlıklı cinsel aktiviteyi teşvik etmektedir.

İlk Referanslar ve Kültürel Perspektifler

Hamilelik sırasında cinsel ilişkiye dair bilinen en eski referanslar eski metinlerde bulunabilir. MS 2. yüzyılda Yunan doktor Soranus hamilelik sırasında cinsel aktivitenin ölçülü olmasını tavsiye ederken, Romalı doktor Celsus fetüse zarar verebileceği için aşırı cinsel ilişkiye karşı uyarıda bulundu.

Tarih boyunca çeşitli kültürlerde hamilelik sırasındaki cinsel uygulamalar dini inançlardan, toplumsal normlardan ve geçerli tıbbi bilgilerden etkilenmiştir. Bazı kültürler cinsel yakınlığı partnerler arasındaki bağı güçlendirmenin ve fetal refahı artırmanın bir yolu olarak görürken, diğerleri bunu anne ve çocuk için potansiyel risklerle ilişkilendirdi.

Tıbbi Bakış Açıları ve Değişen Tutumlar

Tıbbi anlayıştaki gelişmelerle birlikte hamilelikte cinsel ilişki algısı da gelişmiştir. 19. yüzyılda cinsel ilişkinin düşük veya erken doğuma neden olabileceğine inanılıyordu. Ancak araştırmalar ilerledikçe bu endişelerin büyük oranda yersiz olduğu ortaya çıktı.

Günümüzde çoğu sağlık hizmeti sağlayıcısı hamilelik sırasında cinsel ilişkinin her iki taraf için de güvenli ve faydalı olduğunu düşünmektedir. Çalışmalar düzenli cinsel aktivitenin duygusal sağlığı artırabildiğini, stres seviyelerini azaltabildiğini ve gebelik boyunca yakınlığı teşvik edebildiğini göstermiştir.

Anekdotlar ve Eğlenceli Gerçekler

Kraliçe Victoria ve Prens Albert
Britanya Kraliçesi Victoria ve eşi Prens Albert, hamilelik sırasında bile aktif ve tutkulu ilişkileriyle tanınıyordu. Zamanın yaygın tıbbi endişelerine rağmen dokuz hamilelikleri boyunca cinsel yakınlaşmaya devam ettiler.

Marie Antoinette ve “Kraliyet Yükümlülüğü”
Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’in, savurganlık ve hoşgörü konusundaki ününe rağmen, kocası Kral Louis XVI ile düzenli bir cinsel yaşam sürdürmede zorluklarla karşılaştığı bildirildi. Bu kısmen kraliyet çiftinin kişisel yaşamlarını çevreleyen katı protokoller ve beklentilerden kaynaklanıyordu.

Edebiyatta Cinsel İlişki
Hamilelikte cinsel ilişki konusu çeşitli edebi eserlerde ele alınmıştır. Leo Tolstoy’un “Anna Karenina” romanındaki baş karakter, hamileliği sırasında evlilik dışı bir ilişkiye giriyor ve dönemin toplumsal tabularını ve ahlaki ikilemlerini yansıtıyor.

Modern Bakış Açıları ve Sorumlu Seçimler

Günümüzde çoğu çift hamilelik sırasında cinsel yakınlaşmaya açık ve bilgili bir zihniyetle yaklaşıyor. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, herhangi bir endişe veya soruyu ele almak için açık iletişimi ve düzenli kontrolleri teşvik eder.

Hamilelik sırasında cinsel ilişki genellikle güvenli kabul edilirken, bazı faktörler dikkatli olunmasını veya cinsel ilişkiden uzak durulmasını gerektirebilir. Bunlar şunları içerir:

 • Erken doğum veya düşük yapma öyküsü
 • Plasentanın ayrılması veya previa
 • Vajinal kanama veya enfeksiyon

Çiftlerin, bireysel durumlarını tartışmak ve hamilelik sırasında cinsel aktivite hakkında bilinçli kararlar vermek için sağlık uzmanlarına danışmaları teşvik edilmektedir.

Kaynak:

 1. Eltzschig HK, Lieberman ES, Camann WR. Regional anesthesia and analgesia for labor and delivery. N Engl J Med. 2003;348(4):319-32.
 2. Wong CA. Advances in labor analgesia. Int J Women’s Health. 2010;1:139-54.
 3. Ong CK, Lirk P, Seymour RA, Jenkins BJ. The efficacy of preemptive analgesia for acute postoperative pain management: a meta-analysis. Anesth Analg. 2005;100(3):757-73.
 4. Orbach-Zinger S, Fireman S, Ben-Haroush A, Karoush T, Klein Z, Mashiach R, Eidelman LA. Influence of repeated administration of epidural analgesia on mode of delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012;25(7):1043-6.
 5. “Sex During Pregnancy: Safety and Health Concerns” – American Pregnancy Association.
 6. “Sexual Health in Pregnancy” – World Health Organization (WHO).
 7. “Pregnancy, Childbirth, Postpartum, and Newborn Care: A Guide for Essential Practice” – WHO.

%d