Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincesi; Gestasyonel hipertansiyon.

Hamilelikte yüksek tansiyon, hamilelik sırasında ortaya çıkan önemli ölçüde artmış arteriyel kan basıncıdır (hipertansiyon).

Gebelik hipertansiyonu öncelikle ilk kez kadınlarda görülür. Sınır değer, istirahatte ve birbirini izleyen iki ölçümde 140/90 mmHg kan basıncıdır. Gebeliğin 20. haftasında başlar ve genellikle doğumdan sonraki 6. haftaya kadar sürer.

Aynı zamanda proteinüri varsa, preeklampsiden söz edilir.

ICD10 kodu: O13

 • Risk Faktöleri;
  1. Pozitif aile öyküsü,
  2. annenin yaşı,
  3. aşırı duvar gerilimi, örneğin makrozomi veya polihidramnios;
  4. azalmış plasental kan akışı; Altta yatan hastalıklar (lupus, obezite, böbrek hastalığı, İYE’ler);
  5. fetal malformasyonlar; İlk doğuranlar, psikolojik stres, sigara içmeyenler
Facebook Yorumları