Site icon Tıpacı

Gavaj ile beslenme

Tahmini okuma süresi: 2 dakika

“Gavaj” terimi, “zorla beslemek” veya “doldurmak” anlamına gelen Fransızca “gaver” kelimesinden gelmektedir. Yenidoğan beslenmesi bağlamında, beslenmenin bir tüp aracılığıyla doğrudan mideye verilmesini ifade eder.

Tüple besleme olarak da bilinen gavajla besleme, prematürite, solunum sorunları veya diğer tıbbi durumlar gibi çeşitli nedenlerle ağızdan beslenemeyen yeni doğan bebeklere beslenme sağlama yöntemidir. Bu yöntemde küçük, esnek bir tüp bebeğin burnundan veya ağzından sokularak mideye indirilir. Anne sütü, mama veya özel olarak tasarlanmış bir solüsyon şeklindeki besinler daha sonra tüp aracılığıyla doğrudan bebeğin midesine iletilir.

Yenidoğan bebeklerde gavaj ile beslenme çeşitli nedenlerden dolayı çok önemlidir:

Beslenme ihtiyaçlarının karşılanması: Prematüre ve hasta yenidoğanların büyüme ve gelişme için besin gereksinimleri artmış olabilir. Gavajla beslenme, bu bebeklerin ağızdan beslenemedikleri durumlarda bile gerekli besinleri almalarını sağlar.

Aspirasyona karşı koruma: Solunum sorunları veya olgunlaşmamış yutma refleksi olan bebekler, ağızdan beslenme sırasında aspirasyon (sıvıları veya yiyecekleri akciğerlerine çekme) riski altında olabilir. Gavajla besleme, yutma sürecini atlayarak bu riski en aza indirir.

Kilo alımını ve büyümeyi destekleme: Yenidoğanlarda, özellikle de prematüre bebeklerde kilo alımı ve büyüme için yeterli beslenme şarttır. Gavajla besleme, bu bebeklerin sağlıklı büyümeyi desteklemek için uygun miktarda besin almasını sağlamaya yardımcı olur.

Alımın izlenmesi: Gavajla besleme, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bebeğin besin alımını doğru bir şekilde ölçmesine ve izlemesine olanak tanıyarak, özel ihtiyaçları için gerekli besinleri almalarını sağlar.

Dinlenmeye ve enerji tasarrufuna izin verir: Bazı yenidoğanlar, özellikle prematüre bebekler, ağızdan beslenme sırasında bitkin düşebilir. Gavajla besleme, bu bebeklerin büyüme ve gelişmeleri için hayati önem taşıyabilecek enerjiyi korumalarına olanak tanır.

Gavajla besleme tipik olarak bebek yeterince güçlenip ağızdan beslenebilecek duruma gelene kadar kullanılan geçici bir önlemdir. Bir yenidoğanın gavajla beslenmeye ihtiyaç duyduğu süre bebeğe ve özel tıbbi durumuna bağlıdır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları bebeğin ilerlemesini yakından izler ve beslenme planını buna göre ayarlar.

Gavajla Beslemenin Komplikasyonları ve Riskleri:

Gavajla besleme birçok yenidoğan için gerekli olsa da, prosedürle ilişkili potansiyel komplikasyonlar ve riskler vardır. Bunlar şunları içerebilir:

Rahatsızlık veya tahriş: Tüpün bebeğin burnundan veya ağzından sokulması rahatsızlığa veya tahrişe neden olabilir.

Kazara yerinden çıkma: Beslenme tüpü yanlışlıkla yerinden çıkabilir veya çekilebilir ve yeniden takılması gerekebilir.

Enfeksiyon: Tüp kontamine olursa, yerleştirme yerinde veya dahili olarak küçük bir enfeksiyon riski vardır.

Aspirasyon: Gavajla besleme aspirasyon riskini azaltsa da, tüp doğru yerleştirilmezse veya bebek yemi kusarsa yine de meydana gelebilir.

Gastroözofageal reflü: Gavajla besleme, mide içeriğinin yemek borusuna geri akarak rahatsızlığa neden olduğu ve aspirasyon riskini artırdığı gastroözofageal reflü riskini artırabilir.

Beslenme intoleransı: Bazı bebekler gavajla beslemenin hacmini veya bileşimini tolere etmekte zorluk çekebilir, bu da kusma, karın şişliği veya diğer sindirim sorunlarıyla sonuçlanabilir.

İzleme ve Değerlendirme:

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, güvenlik ve refahlarını sağlamak için gavajla beslenen yenidoğanları yakından izler. Bu şunları içerebilir:

Bebeğin kilosunun, büyümesinin ve genel sağlığının düzenli olarak değerlendirilmesi.

Bebeğin gavajla beslenmeye toleransının izlenmesi, gerektiğinde hacmin veya bileşimin ayarlanması.

Mide içinde doğru yerde kaldığından emin olmak için beslenme tüpünün konumunu düzenli olarak kontrol etmek.

Gavajla beslemeye bağlı komplikasyon veya ters reaksiyon belirtilerini gözlemlemek ve bunları derhal ele almak.

Ağızdan Beslenmeye Geçiş:

Yenidoğan bebek güçlendikçe ve gelişimsel olarak olgunlaştıkça, sağlık hizmeti sağlayıcıları onları yavaş yavaş ağızdan beslenmeye geçirecektir. Bu süreç şunları içerebilir:

Bebeğin emme ve yutma becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için gavajla beslenmenin yanı sıra küçük miktarlarda ağızdan besinler verilmesi.

Bebeğin oral beslenme sırasında emme, yutma ve nefes almayı koordine etme becerisinin izlenmesi.

Bebek ağızdan beslenmede daha yetkin hale geldikçe ağızdan beslemelerin hacminin kademeli olarak artırılması ve gavaj beslemelerin hacminin azaltılması.

Bebeğin ilerlemesini sürekli olarak değerlendirmek ve yeterli beslenmeyi sağlamak ve büyüme ve gelişmeyi desteklemek için beslenme planını gerektiği gibi ayarlamak.

Facebook Yorumları
Exit mobile version