Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Bakteriyel vajinoz (BV)

 • Adını, 1955’te keşfeden Amerikalı bir bakteriyolog olan Hermann L. Gardner (1912–1982) ‘den almıştır.
 • Gram değişken boyama fakültatif anaerobik bakterilerin yuvarlak çubuk şeklinde bir cinsidir.
 • Sağlıklı bayanlarda vajina florasında önemli bir miktar barındırır.Çocukların ve erkeklerin anorektal ve ürogenital alanlarında da bulunur.
 • Bakteriyel vajinoza, kontrolsüz veya natural bakteri florası sebep olabilmektedir ve bakterilerin sepep olmadığı canditit ve trikamniyoz ile karıştırılabilmektedir.
 • bakteriyel vajinoz patogenezinde merkezi rol oynar.
  • erken doğum ve erken membran yırtılması ile bağıntılıdır.
 • Cinsel yolla aktarılır.
 • Kültür bulguları klinik ile bağlantılı değerlendirilir.
 Tedavi:
 1. Metronidazol
 2. Amoxicillin
 3. Clindamycin
Facebook Yorumları