Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Latincedeki fur “hırsız” → (Küçültme eki) furunculus “küçük hırsız, ““kaynama, yanma” → 1670’den itibaren “cildin enflamasyondan dolayı sıca olması, kaynamsı”

Çıban, genellikle Staphylococcus aureus enfeksiyonunun neden olduğu bir kıl folikülünün ve çevresindeki deri altı dokusunun iltihaplanmasıdır. Çıban, cildin herhangi bir kıllı bölgesinde görülebilen bir apse şeklidir.

Eski Türkçedeki çupagan/çıbıgan 1. hünnap meyvesi, 2. bir tür çıban veya tümör →Çıban

Çıbanlar, merkezi nekroz nedeniyle eriyen kırmızı, sert ve ağrılı topaklardır. Kaynayan irin dışarıya doğru atılır. Çıban, yara izi ile iyileşir.

Yatkın olan bölgeler

 • Boyun
 • Göğüs
 • Parası yetmek
 • İç uyluk
 • Koltuk altları
 • Burun

Risk faktörleri

Hücresel immün yetersizlikler (örn. Lökopeni) veya belirli metabolik hastalıklar (örn. Diabetes mellitus) varsa çıban oluşma riski artar.

Terapi

Çıban, iktiyol merhem (çekme merhem) ile muamele edilir. Bunu, sekresyonların drenajını güvence altına almak için bir şerit ekli cerrahi kesi izler. Tedavinin güvenliği, yayma ve antibiyogram ile artırılır. Fusidik asit içeren topikal ürünler (örn. Fusicutan® krem) da sıklıkla kullanılır.

 • Triklosan-Krem% 2 Ad 30,0 g
 • Poliheksanid-Makrogol merhem % 0,04 /% 0,1 Ad 30,0 g
 • Bu tedavi şekli, septik sinüs trombozu riski nedeniyle burun çıbanları ve üst dudakta çıbanlar için endike değildir.
 • Ek olarak, özellikle daha büyük kaynama durumunda, antibiyotikler, özellikle Staphylococcus aureus’a karşı etkili olan maddeler (Cefpodoxime veya amoksisilin / klavulanik asit), sistemik olarak uygulanabilir.
 • Hızlı, yeterli antibiyotik tedavisi genellikle kapsamlı cerrahi müdahaleleri, komplikasyonları ve tekrarlama eğilimini önleyebilir.
Facebook Yorumları