Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Omurilik arka kordonu (Bkz; Funiculus) (Bkz; posterior)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Arka kordoncuk, sırayla Fasciculus cuneatus ve Fasciculus gracilis’den oluşan spinobulbar yolunu (Tractus spinobulbaris) içerir.

Fasciculus cuneatus ve gracilis epikritik duyarlılıkta lifler taşır, yani. Bir dokunuşun yeri ve kalitesi ile kas, tendon ve eklemlerdeki reseptörlerden gelen bilgileri içerir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

  • Fasciculus gracilis, kuyruk sokumu ve bel hizasındaki omurilik liflerinin devamı niteliğindedir, mediyal olarak seyreder.
  • Fasciculus cuneatus, Göğüs ve boyun hizasından gelen lifleri içerir ve lateral olarak seyereder. Liflerin sınıflandırılmasına somatotopik de denir. İki kordoncuğun ilk nöronu omurga gangliyonunda yatmaktadır.
  • Fasciculus cuneatus ve gracilis Medulla oblongata’da Nucleus cuneatusNucleus gracilis ikinci Nörona bağlanır ve ters tarafla çaprazlanırlar.
  • Burdan itibaren Lemniscus medialis olarak beyin sapına devam eder.
  • Nervus trigeminus epikritik lifleri Nucleus principalis nervi trigemini’de ikinci nörona bağlanırlar ve köprüde konumlanır.
  • Lifler daha sonra Talamus’un Nucleus ventralis posterior‘a doğru giderler.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Talamus’da üçüncü nörona bağlanır ve Capsula interna üzerinden primer somatosensörik kortekste bulunan Gyrus postcentralis‘e uzarlar.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları