Tahmini okuma süresi: 2 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Retromandibular fossa, çeşitli damarları, sinirleri ve parotis bezinin parçalarını içeren, komşu kaslar ve kemikler tarafından tanımlanan anatomik bir boşluktur. Baş ve boynun birleştiği yerde bulunur. (Bkz; Fossa) (Bkz; retro-mandibularis)

İçindekiler

Sınır

 • Kafatası – Meatus acusticus externus
 • Ventral – Ramus mandibulae
 • Medial – farinks (spatium lateropharyngeum)
 • Dorsal – sternokleidomastoid kas
 • Kaudal – digastrik ve stylohyoid kaslar

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

İçindekiler

Aşağıdaki yapılar retromandibular fossada yer almaktadır:

 • Parotis bezi: Parotis bezi, retromandibular ven ve fasiyal sinir pleksusu tarafından loge içinde yüzeysel ve derin bir kısma ayrılır.
 • Retromandibular ven: Retromandibular ven, maksiller venler ile yüzeysel temporal venlerin birleşmesinden doğar. İç şah damarına akar.
 • Parotis pleksusu: Parotis bezinde fasiyal sinir, intraparotis pleksusu olarak mimik kaslarına giden dallarına ayrılır.
 • Ductus parotideus: Parotis bezinin boşaltım kanalı olan ductus parotideus, masseter kasının üstündeki loge içinde ilerler ve daha sonra buccinator kasının içinden geçer. İkinci üst azı dişinin karşısına açılır.
 • Dış karotid arter: Dış karotid arterin terminal dalları olan maksiller arter ve yüzeysel temporal artere bölünmesi parotid locada gerçekleşir.
 • Aurikülotemporal sinir: Aurikülotemporal sinir mandibular sinirin bir dalıdır ve retromandibular fossadan temporal bölgeye uzanır.
 • Yüzeysel ve derin lenf düğümleri
 • Retromandibular fossanın üzerindeki deri, büyük auriküler sinirin ramus anterioru tarafından beslenir.

Klinik

Parotis bezinin şişmesi, örneğin parotitis epidemica (kabakulak) bağlamında, retromandibular fossadaki basıncı artırarak ağrılı sinir tahrişine yol açar.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları