Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
 • Mandibular fossa, temporal kemikte kıkırdak kaplı bir çöküntüdür. (Bkz; Fossa) (Bkz; mandibularis)
 • Araya giren discus articularis ve mandibula eklem başı ile birlikte temporomandibular eklemi (articulatio temporomandibularis) oluşturur.
 • Glenoid fossa, temporal kemiğin hem skuamöz hem de petröz kısımları tarafından oluşturulan pürüzsüz içbükey eklem yüzeyidir.
 • Temporomandibular eklemin üst eklem kısmını oluşturur ve mandibula kondilini yerleştirir.

Anatomi

 • Mandibular fossa ovalden kareye bir şekle sahiptir.
 • Petrotimpanik fissür (Glaser fissürü) ile iki kısma ayrılır.
  1. Fossa’nın sadece ventral kısmı (‘Facies articularis’) eklem yüzeyi olarak işlev görür ve lif kıkırdağı ile kaplıdır.
  2. Dorsal bölüm fibröz bağ dokusu ile kaplıdır ve ekstrakapsüler olarak uzanır, yani temporomandibular eklemin eklem kapsülünün dışında. İ
 • ntrakapsüler olarak, mandibular fossanın önünde eklem tüberkülüdür.
 • Dış işitsel kanal (meatus akustikus externus) mandibular fossaya yakın anatomik yakınlıkta dorsal olarak uzanır.
Facebook Yorumları