Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kalça (ischiadicus) ile düz kalın bağırsak arasında bulunan (Bkz; ischi-o-rectalis)

İskiorektal fossa, pelvik tabanın arkasında yağ ve bağ dokusu ile dolu anatomik bir boşluktur. Tabanı kaudal olarak işaret eden bir kama şeklindedir ve küçük pelvisin duvarı (musculus obturatorius internus) ile diyafram pelvisi arasında bulunur.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Sınırlamalar

İskiorektal fossa aşağıdaki yapılarla sınırlıdır:

 • üstün: levator ani kası
 • ön: recessus pubikus
 • medial: levator ani kası, dış sfinkter kası, anal fasya
 • Yanal: Tuber ischiadicum, Musculus obturator internus
 • Arka: Gluteus maximus kası, sakrotüberöz bağ
 • alt: anal bölgede açık (cilt); Ürogenital bölgede ürogenital diyafram

İçerik

İskiorektal fossada:

 • Pudendal kanalın içinde (Alcock kanalı):
 • İç pudendal arter
 • İç pudendal damar
 • pudendal sinir
 • Pudendal kanalın dışında:
 • alt rektal arter
 • alt rektal damar
 • Alt rektal sinirler

Klinik Önem

İskiorektal fossada proktodeal bezlerin fistüllerinden kaynaklanan ve pubik sempatiza uzanan apseler oluşabilir.

Facebook Yorumları