Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Fonksiyonel manyetik rezonans tomografisi, fizikçi Kenneth Kwong‘a kadar uzanan manyetik rezonans tomografisinin bir çeşididir. Yöntem, aktif sinir hücrelerinin enerji gereksinimlerinin neden olduğu çeşitli beyin bölgelerindeki doku kan akışındaki (rCBF) değişiklikleri ölçer. Böylelikle beyin dokusundaki fonksiyonel süreçleri kesitsel görüntüler dizisi şeklinde temsil edebilir.

Kinematik manyetik rezonans tomografi ayrıca ‘fonksiyonel manyetik rezonans tomografi’ terimi altında sınıflandırılır.

Temeli

 • FMRI temsilinin temeli, sinyal tespiti için oksijenden zengin ve oksijenden fakir kanın farklı manyetik özelliklerini kullanan, daha kesin olarak oksihemoglobin ve deoksihemoglobin arasındaki farkı kullanan sözde BOLD etkisidir.
 • Oksihemoglobin diyamanyetiktir ve çevresindeki dokunun manyetik özellikleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Öte yandan deoksihemoglobin paramanyetiktir. Bu özellik, ayrı fakat gösterilebilir manyetik alan değişikliklerine yol açar.
 • Beyin bölgeleri uyarıldığında, metabolizmada sınırlı bir artış olur ve bu, artan beyin kan akışıyla bölgesel olarak kendini gösterir. Bu, oksijenli ile oksijeni giderilmiş hemoglobin oranını değiştirir ve bu da bir sinyal değişikliğine neden olur. Kayıtlar zaman içinde iki farklı noktada yapılırsa (dinlenme durumuna karşı uyarılmış durum), istatistiksel test yöntemleri kullanılarak birbirleriyle karşılaştırılabilir. Uyarılmış alanlar daha sonra bilgisayar tarafından uzaysal olarak atanır ve görsel olarak görüntülenir.

Çıkarım

FMRI, sinir hücresi aktivitesini birkaç saniyelik bir zaman penceresinde milimetre hassasiyetinde lokalize edebilir. Beynin işlevsel süreçlerine, özellikle bilişsel ve duygusal süreçlerin topografyasına yeni bakış açıları sağlar. Verileri değerlendirirken, beyin dokusunda hemodinamikteki değişimin doğrudan sinirsel aktivite ile değil, sadece birkaç saniyelik bir gecikme süresinden sonra meydana geldiğine dikkat edilmelidir.

Uygulama alanları

 • FMRI esas olarak nöroradyolojide preoperatif açıklama için kullanılır. Örneğin, onların yardımı ile dil lateralizasyonu belirlenebilir. Bu, Wernicke bölgesine veya Broca bölgesine yakın planlı bir beyin tümörü rezeksiyonu için önemlidir, böylece önemli beyin bölgeleri korunabilir. Terapiye dirençli temporal lob epilepsileri ve nöroşirürji tedavisi gerektiren paryetal lob epilepsilerinde de büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, hastanın aynadan bakabileceği bir monitör aracılığıyla hastaya çeşitli görevler veya parametreler sunulur:
  • Fiil üretme parametreleri: İsimler hastaya 30 saniyelik aralıklarla her biri 5 dakikalık bir süre boyunca 30 saniye süreyle sunulur. Şimdi her isim için uygun fiiller düşünmelidir. Örnek: ‘top’ kelimesi sunulur. Örneğin, hasta ‘oynamayı’, ‘yakalamayı’ veya ‘fırlatmayı’ düşünebilir. Bu parametre öncelikle Broca’nın konuşma-motor alanını uyarır.
  • Cümleler Parametresi: Cümleler hastaya yukarıdaki ile aynı şekilde sunulur. Cümlenin içerik olarak anlamlı olup olmadığını düşünmelidir. Örnek: ‘Futbolcu bir topa vuruyor.’ İçerik doğru. Fırıncı araba pişiriyor. İçerik doğru değil. Bu parametre esas olarak dil-duyusal Wernicke bölgesini uyarır. Bu parametre ayrıca görsel kortekste daha güçlü aktivasyonlara yol açar.
  • Nesne adlandırma parametreleri: Bu parametre ile hastaya, ilk iki parametreyle aynı şekilde adlandırması gereken nesnelerin resimleri ve çizimleri gösterilir. Bu parametre aynı zamanda özellikle Broca bölgesini uyarır. Görsel korteks ayrıca burada fiil üretme parametresindekinden daha güçlü bir şekilde etkinleştirilir.
 • Daha önce bahsedilen endikasyonlara ek olarak, fMRI aynı zamanda beyin araştırmaları, psikiyatri ve nöropazarlamada da artan bir ilgi görüyor.
Facebook Yorumları