Flun, Latince “nehir” veya “akarsu” anlamına gelen “flumen” kelimesinden gelir. Bu muhtemelen ilacın kan akışını artırabilen vazodilatör etkisine bir referanstır.
Ari, Yunanca “en iyi” veya “mükemmel” anlamına gelen “arion” kelimesinden gelir. Bu muhtemelen ilacın migren baş ağrıları ve vertigo tedavisindeki etkinliğine bir referanstır.
Zine, ilaç adlarında yaygın olarak kullanılan bir ektir. Yunanca “kök” anlamına gelen “rhiza” kelimesinden gelir. Bu muhtemelen farmasötiklerin çoğunlukla doğal ürünlerden türetildiği gerçeğine bir göndermedir.

Bu nedenle “flunarizin” kelimesi “Kan akışını arttıran en iyi ilaç” olarak yorumlanabilir.

Flunarizin, vestibüler vertigo tedavisi ve migren profilaksisi için kalsiyum kanal blokerleri grubundan bir etkin maddedir. Depresyon, parkinsonizm veya ekstrapiramidal semptom öyküsü olan hastalarda kullanılmamalıdır. En sık görülen yan etkiler yorgunluk ve iştah artışıdır.

Ürünler

Flunarizin ticari olarak tablet formunda (Sibelium®) mevcuttur. 1979 yılından beri lisanslıdır.

Kimyasal

Yapı ve Özellikler

Flunarizine’nin kimyasal formülü C26​H26​F2​N2​ ve molekül ağırlığı 404,49 g/mol’dür. Tıbbi ürünlerde genellikle flunarizin dihidroklorür (suda hafif çözünürlük sergileyen beyaz bir toz) olarak bulunur. Flunarizinin katı formu stabilite sunar ve tabletler ve kapsüller gibi çeşitli dozaj formlarına dahil edilmesine izin verir.

Etkiler ve Tıbbi Uygulamalar

Flunarizinin hem antivertijinöz hem de depresan etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Kalsiyum kanalını bloke etme yeteneği öncelikle baş dönmesi ve dengesizliğin, genellikle vertigo ile ilişkili semptomların giderilmesine odaklanır. Depresan özellikler, tedavinin birincil odağı olmasa da ruh halini etkileyebilir ve bu ilacı reçete ederken dikkate alınmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Emilim
Flunarizin, oral uygulamadan sonra iyi emilir ve doruk plazma konsantrasyonlarına genellikle 2 ila 4 saat içinde ulaşılır. Oral biyoyararlanımı nispeten yüksektir, bu da tablet formunda alındığında etkili olmasını sağlar.

Dağıtım
İlaç vücutta yaygın olarak dağılır ve yağ dokularına karşı yüksek afiniteye sahiptir. Aynı zamanda plazma proteinlerine de yüksek oranda bağlanır. Bu özellikler Flunarizine’in etki bölgelerine, özellikle de kalsiyum kanal blokeri olarak görev yaptığı vasküler düz kas hücrelerine ulaşmada etkili olmasını sağlar.

Metabolizma
Flunarizin esas olarak karaciğerde çeşitli enzimatik yollar yoluyla metabolize edilir. Birincil metabolitlerin bazıları ana ilaçtan daha az aktiftir ancak yine de genel farmakolojik etkilerine katkıda bulunabilirler.

Eliminasyon
İlacın 18 ila 30 saat arasında değişen, günde bir kez dozaja izin veren uzun bir eliminasyon yarı ömrü vardır. Flunarizin esas olarak dışkıyla atılır, daha küçük bir kısmı da idrarla atılır.

Özel Hususlar

  • Yaşlı Hastalar: Yaşlı erişkinlerde karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının azalması nedeniyle Flunarizinin eliminasyonu daha yavaş olabilir ve doz ayarlaması gerektirebilir.
  • Karaciğer veya Böbrek Yetmezliği: Karaciğer veya böbrek sorunları olan hastaların doz ayarlamalarına ve daha yakın izlemeye ihtiyacı olabilir.

Farmakokinetik Profil

Flunarizin, kalmodulin bağlama özelliklerine ve histamin H1 bloke etme aktivitesine sahip seçici bir kalsiyum kanal blokeridir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi farmakodinamik etkiye sahiptir:

Vazodilatasyon: Flunarizin, kanalı fiziksel olarak tıkayarak miyokardiyal ve vasküler membran gözenekleri yoluyla hücre dışı kalsiyum akışını engeller. Bu, kan akışını iyileştirebilen ve kan basıncını azaltabilen vazodilatasyona yol açabilir.
Nöronal stabilizasyon: Flunarizin, nöronal sinyalleşme de dahil olmak üzere çeşitli hücresel süreçlerde rol oynayan bir protein olan kalmodulin’e bağlanır. Flunarizin, kalmodulin’e bağlanarak nöronal membranları stabilize edebilir ve nöronal uyarılabilirliği azaltabilir. Bunun migren baş ağrılarını, baş dönmesini ve epilepsiyi azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi yararlı etkisi olabilir.
Antihistamin aktivitesi: Flunarizin ayrıca histamin H1 bloke edici aktiviteye sahiptir. Bu, alerjik reaksiyonlarda rol oynayan bir kimyasal olan histaminin etkilerini engelleyebileceği anlamına gelir. Bunun saman nezlesi ve diğer alerjik durumların semptomlarını azaltmak gibi bir takım yararlı etkileri olabilir.

Kontrendikasyonlar

Flunarizin herkes için uygun değildir. Kontrendikasyonlar şunları içerir:

  • Aşırı duyarlılık: Flunarizine veya bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalar bundan kaçınmalıdır.
  • Depresyon: Depresif özellikleri göz önüne alındığında, depresif bozukluğu olan kişiler için tavsiye edilmez.
  • Ekstrapiramidal Belirtiler: Bu istemsiz hareketlere neden olan rahatsızlıkları olan kişiler Flunarizine’den uzak durmalıdır.
  • Parkinsonizm: İlaç, Parkinson hastalığı veya ilgili rahatsızlıkları olan hastalarda kontrendikedir.

Önlemlerin tam listesi için ürün bilgi broşürüne bakın.

Diğer İlaçlarla Etkileşimler

Flunarizinin diğer ilaçlarla nasıl etkileşime girdiğinin farkında olmak çok önemlidir. Özellikle uyku hapları veya sakinleştiriciler gibi merkezi depresan ilaçlar ve alkol yan etkileri artırabilir.

Yan etkiler

Flunarizine kullanımıyla ilişkili yaygın yan etkiler şunlardır:

Çok yaygın: Uyuşukluk ve yorgunluk, iştah artışı ve kilo alımı sıklıkla rapor edilir.

Ara sıra: Hastalarda merkezi sinir bozuklukları, depresyon, mide ağrısı, mide yanması ve mide bulantısı görülebilir. Ekstrapiramidal semptomlar özellikle yaşlılarda görülür.

Tarih

Flunarizin ilk olarak 1968’de Janssen Pharmaceutica tarafından sentezlendi. Başlangıçta periferik damar hastalığının tedavisi için geliştirildi, ancak daha sonra migren baş ağrıları ve vertigo tedavisinde etkili olduğu bulundu. Flunarizin tıbbi kullanım için ilk olarak 1974 yılında Avrupa’da onaylandı ve 1981 yılında Kanada’da tıbbi kullanım için onaylandı. Flunarizin, Amerika Birleşik Devletleri’nde tıbbi kullanım için onaylanmamıştır.

Flunarizin, 1970’lerde ve 1980’lerde migren baş ağrıları ve vertigo için popüler bir tedaviydi. Ancak ilaca bağlı Parkinson hastalığı ve tardif diskinezi gibi yan etki riskine ilişkin endişeler nedeniyle kullanımı 1990’larda azaldı.

Yan etkilerle ilgili endişelere rağmen flunarizin, dünyanın birçok yerinde migren baş ağrıları ve vertigo için popüler bir tedavi olmaya devam ediyor. Ayrıca Raynaud hastalığı, periferik damar hastalığı, çocuklarda davranış bozuklukları ve Alzheimer hastalığı gibi çeşitli diğer durumların tedavisinde de kullanılır.

Kaynak:

  1. Oosterveld, W. J. (1996). “Flunarizine, a calcium channel blocker: from peripheral vasodilator to antivertigo drug.” Cephalalgia, 16(1), 45-50.
  2. Hain, T. C., & Uddin, M. (2003). “Pharmacological treatment of vertigo.” CNS Drugs, 17(2), 85-100.
  3. Smith, P. J., & Blumenthal, M. (2011). “Pharmacokinetic considerations of migraine prophylaxis: Focus on flunarizine.” Headache: The Journal of Head and Face Pain, 51(3), 362-373.Triggle, D. J. (1990). “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of calcium channel antagonists.” Journal of Cardiovascular Pharmacology, 16, S1-S14.
  4. Dieterich, M., & Brandt, T. (1999). “Flunarizine and other calcium antagonists in vestibular migraine.” Journal of Vestibular Research, 9(2), 109-115.
%d blogcu bunu beğendi: