Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Fluorescence In Situ Hybridization (FISH);

Geleneksel bir karyogram kullanılarak tespit edilemeyen kromozomal sapmaları tespit etmek için kullanılan sitogenetik bir prosedürdür.

In Situ Hibridizasyon

 • In situ hibridizasyon (“yerinde” veya “pozisyonda” anlamına gelen in situ), katı destek fazı olarak hastanın hücreleri veya dokuları kullanılarak bir numuneden bir patojenin tanımlanmasına olanak sağlar.
 • Belirli bir patojen ile enfekte olduğu düşünülen doku örnekleri, doku ve hücrelerin yapısal bütünlüğünü koruyacak, ancak patojenin nükleik asidine in situ erişilmesine ve baz dizisi bozulmadan tek bir sarmalda denatüre edilmesine izin verecek şekilde patojene özgü prob ile hibridizasyon işlenir.
 • Prob bir flüoresan moleküle eklendiğinde, bu hibridizasyon tekniği floresan yerinde hibridizasyon (FISH) olarak bilinir. Kaliteli sonuçlar elde etmek için gereken işlem adımları teknik olarak zor olsa da, bu yöntem son derece bilgilendirici olabilir, çünkü moleküler teşhisin gücünü histopatolojik inceleme yoluyla sağlanan ek bilgilerle birleştirir.

In Situ Hibridizasyonda Peptid Nükleik Asit Floresansı

 • FISH yönteminin bir varyantı, standart DNA veya RNA nükleik asitlerini sentetik bir peptit nükleik asit (PNA) probu ile değiştirir.
 • PNA’lar, DNA’nın negatif yüklü şeker-fosfat omurgasının nötr bir poliamid omurgası ile değiştirildiği benzersiz kimyasal özelliklere sahip sentetik nükleik asitlerdir.
 • Bu nötr omurgaya tek tek nükleotid bazları eklenebilir, bu daha sonra PNA probunun standart baz eşleştirme kurallarına (A-T / U; C-G) göre tamamlayıcı nükleik asit hedefleriyle hibridize olmasına izin verir.
 • Bununla birlikte, omurganın sentetik yapısı nedeniyle, PNA probları, geleneksel DNA problarından daha hızlı ve daha spesifik sonuçlar sağlayan gelişmiş hibridizasyon özelliklerine sahiptir. Ayrıca bu problar nükleazlar ve proteazlar tarafından parçalanmadıkları için teşhis uygulamalarında daha uzun bir raf ömrü sağlarlar.
  • ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan in vitro tanı amaçlı PNA FISH tahlillerinin bir örneği, AdvanDx (Woburn, MA) ‘dan temin edilebilir. Bu kitler,
   1. Staphylococcus aureus,
   2. koagülaz negatif stafilokoklar,
   3. Pseudomonas aeruginosa,
   4. Klebsiella pneumoniae ve
   5. Candida albicans’ı doğrudan tanımlamak ve
   6. Enterococcus faecalis’i kan kültürlerindeki diğer enterokoklardan ayırmak için kullanılabilir.
 • Kısaca, pozitif kan kültürü şişesinden bir damla, bir damla fiksatif solüsyon içeren bir slayta eklenir. Sabitlemeden sonra, floresan etiketli PNA probu eklenir ve bir hasta numunesinden saflaştırılmış RNA ile hibridize olmasına izin verilir; slaytlar daha sonra yıkanır ve havayla kurutulur. Bir montaj ortamı ve bir lamel eklendikten sonra, slaytlar özel bir filtre seti kullanılarak floresan mikroskop altında incelenir.
 • Tanımlama, parlak yeşil, floresan lekeli organizmaların varlığına dayanır. Negatif sonuçlar için, sadece hafif kırmızı lekeli arka plan malzemesi gözlenir. Toplu olarak, bu yöntemler patojen tespiti için yüksek hassasiyet ve özgüllük göstermiştir.

Facebook Yorumları