On iki parmak ve boş bağırsağın arasındaki kavis manasına gelir. Median eksenden sola doğru olan intestinum tenue kavisidir. (bkz: flexura ) (bkz: duodenojejunalis )

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Topografi;

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

%d