flectō

Ana İtalik’deki *flektō‘den türemiştir. Latincedeki anlamları:

  1. Ben bükerim, kıvırırım, eğerim,
  2. Ben dönerim,
  3. (mecazi) ben ikna ederim, razı etmek veya yumuşatmak.
  • Şimdiki zaman (mastar); flectere,
  • Geçmiş zaman
    • Etken flexī
    • Edilgen flexum

Fiilin isim hali flexor‘dur.

Facebook Yorumları