Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Ana İtalik’deki *flektō‘den türemiştir. Latincedeki anlamları:

  1. Ben bükerim, kıvırırım, eğerim,
  2. Ben dönerim,
  3. (mecazi) ben ikna ederim, razı etmek veya yumuşatmak.
  • Şimdiki zaman (mastar); flectere,
  • Geçmiş zaman
    • Etken flexī
    • Edilgen flexum

Fiilin isim hali flexor‘dur.

flectō -+‎ -ibilis ekinin bileşiminden türeyen flexibilis sıfatı; esnek, katlanabilir anlamlarına gelir.

SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask./Fem.Nötr Mask./Fem. Nötr
Nominatifflexibilisflexibileflexibilēsflexibilia
Genitifflexibilisflexibilium
Datifflexibilīflexibilibus
Akusatifflexibilemflexibileflexibilēs
flexibilīs
flexibilia
Ablatifflexibilīflexibilibus
Vokatifflexibilisflexibileflexibilēsflexibilia

flexibilis +‎ -tās sıfatın isim yapan yapım eki alması sonucu oluşan flexibilitās ise esnekliği ifade eder.

HalTekilÇoğul
Nominatifflexibilitāsflexibilitātēs
Genitifflexibilitātisflexibilitātum
Datifflexibilitātīflexibilitātibus
Akusatifflexibilitātemflexibilitātēs
Ablatifflexibilitāteflexibilitātibus
Vokatifflexibilitāsflexibilitātēs
Facebook Yorumları