Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Farmakokinetik özelliklerin kaba karakterizasyonu ve tahmini için, ilaç keşfinde çeşitli fizikokimyasal özellikler kullanılır.

Klasik özelliklerden bir seçki aşağıda listelenmiştir. Bu arada, çok sayıda başka özellik de kullanılmaktadır:

  • Çözünürlük
  • Lipofilisite: bölme katsayısı, log P
  • Polarite: Polar Yüzey Alanı (PSA)
  • İyonizasyon: Elektrik yükü, asit-baz özellikleri (log D, pKa)
  • Hidrojen bağları, donör ve alıcı sayısı
  • Moleküler kütle
  • Döndürülebilir bağ sayısı

Bu parametreler, örneğin bir ilaç adayının emilip emilmediğini, biyolojik olarak kullanılabilir olup olmadığını ve daha fazla geliştirme için uygun olup olmadığını kabaca tahmin etmek için kullanılabilir. İlaç adayları, ilaç geliştirme sürecinde özellikler açısından optimize edilebilir.

Facebook Yorumları