Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Latincedeki findō (bölmek, ayırmak, yarmak)’dan türeyen fistula (“boru, yara, sonda)’den türemiştir. Anlamları:

  • Organ veya kanallar arasında anormal bağlantı veya geçit,
    1. Tüp, boru veya delik.

Fistül, iki içi boş organ arasında veya bir organ ile vücut yüzeyi arasında patolojik veya yapay olarak oluşturulmuş, tüp benzeri bir bağlantıdır.

Fistüller neden oluşur?

Fistüller, iltihaplanma bağırsağın iç duvarında veya yakındaki organlarda yaralar veya ülserler oluşmasına neden olduğunda oluşur. Bu ülserler bağırsak duvarının tüm kalınlığı boyunca uzanabilir ve enfekte bölgeden irini boşaltmak için bir tünel oluşturabilir. Bir abse veya irin toplanması da fistül oluşmasına neden olabilir.

Fistüllerin ciddiyeti ve bireyin sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi değişebilir. İşte fistüllerin ciddiyetine ilişkin dikkate alınması gereken bazı noktalar:

Rahatsızlık ve Komplikasyonlar: Fistüller önemli rahatsızlıklara neden olabilir ve tedavi edilmezse komplikasyonlara yol açabilir. Bazı yaygın komplikasyonlar arasında organ hasarı ve ölümle sonuçlanabilen, yaşamı tehdit eden bir durum olan sepsise yol açabilen bakteriyel enfeksiyonlar yer alır.

Kanserle İlişkili Fistüller: Bazı durumlarda fistüllere kanser veya kanser tedavileri neden olabilir. Bununla birlikte, kanserin neden olduğu fistüller nispeten nadirdir ve gelişmesi aylar hatta yıllar alabilir.

Semptomlar: Bir fistülün semptomları, bulunduğu yere ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Anal fistüllerin yaygın belirtileri arasında anüs çevresinde cilt tahrişi, belirli hareketlerle kötüleşen sürekli zonklayıcı ağrı, kötü kokulu akıntı ve anüs çevresinde şişlik ve kızarıklık yer alır. Arteriyovenöz fistüllerde ciltten görülebilen morumsu, şişkin damarlar gibi diğer fistül türleri farklı semptomlara sahip olabilir.

Drenaj ve Renk: Fistüller, rengi değişebilen drenaj üretebilir. Drenaj genellikle açık sarı, kanlı veya ince kahverengidir. Bazı bireyler bağırsak hareketleri sırasında rektal kanama veya ağrı da yaşayabilir. Drenajın varlığı ve özellikleri fistülün aktivitesi ve şiddeti hakkında ipuçları sağlayabilir.

Teşhis

Anamnez ve fizik muayene: Bu genellikle ilk adımdır. Tekrarlayan enfeksiyonlar, akıntı, ağrı ve görünür bir açıklığın varlığı (kütanöz fistül durumunda) gibi semptomların varlığı bir fistüle işaret edebilir.

Görüntüleme çalışmaları: Fistülün şüphelenilen konumuna bağlı olarak farklı görüntüleme çalışmaları kullanılabilir. Bunlar, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve baryum lavmanı veya fistülogram gibi spesifik çalışmaları içerebilir.

Endoskopi veya kolonoskopi: Bu işlemler gastrointestinal fistüller için kullanılabilir.

Biyopsi: Fistülün nedenini belirlemeye yardımcı olmak için bir doku örneği alınabilir.

Terapi:

Konservatif tedavi: Bazı fistüller, özellikle enfeksiyon veya inflamasyonun bir sonucuysa, tek başına tıbbi tedavi ile iyileşebilir. Bu, antibiyotikleri, immünosüpresif ilaçları veya altta yatan nedene yönelik diğer tedavileri içerebilir.

Cerrahi: Medikal tedavi ile iyileşmeyen veya belirgin semptomlara neden olan fistüller için cerrahi gerekebilir. Ameliyat tipi, fistülün yeri ve tipine bağlı olacaktır. Bu, fistülü kapatmak için basit prosedürlerden daha karmaşık ameliyatlara kadar değişebilir.

Girişimsel radyoloji: Bazı durumlarda kateter yerleştirilmesi gibi girişimsel radyoloji teknikleri kullanılabilir.

Beslenme desteği: Gastrointestinal fistülü olan hastalar, fistül normal sindirim ve emilimi engelleyebileceğinden, genellikle özel beslenme desteğine ihtiyaç duyar.

Altta yatan hastalığın yönetimi: Birçok fistül, Crohn hastalığı veya kanser gibi altta yatan koşullardan kaynaklanır. Bu koşulları yönetmek, yeni fistül oluşumunu önlemek için çok önemlidir.

Yaşam Kalitesi: Fistüller tipik olarak yaşamı tehdit etmese de, bir kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Rahatsızlığa, ağrıya, duygusal sıkıntıya ve günlük aktivitelerin aksamasına neden olabilirler. Semptomları yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için zamanında tıbbi değerlendirme ve uygun tedavi almak önemlidir.

Fistülün doğru teşhisi ve uygun yönetimi için bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir. Bireyin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş rehberlik ve tedavi seçenekleri sağlayabilirler.

Kaynak:

  1. Gajendran M, Umapathy C, Loganathan P, Hashash JG, Koutroubakis IE. A comprehensive review and update on Crohn’s disease. Dis Mon. 2018 Feb;64(2):20-57.
  2. White ID, Allan H, Faithfull S. Assessment and management of patients with faecal fistulas. Nurs Stand. 2006 Aug 2-8;20(47):48-54.
  3. Stamos MJ, Snyder M. Management of complex anorectal fistulas with seton drainage plus fibrin glue. Am Surg. 2004 May;70(5):437-40.
  4. Lee MJ, Parker MC. The Cambridge classification of gastrointestinal fistulae: a new grading system for an old surgical problem. Colorectal Dis. 2007 Aug;9(7):652-6.
Facebook Yorumları