Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki filius/filia “oğlan/kız” → filiare “çocuk sahibi olmak,” → (geçmiş zamandaki fillimsisi) filiationem (nominatif filiatio) → Fransızcadaki filiation, 1520, “Bir oğul olma süreci veya olma durumu,”  → 1794, ‘Bir oğlunun veya kızın bir ebeveynle ilişkisi’ (babalıkla bağıntılı)

Aynı zamanda, bir hastalığın nereden kaynaklandığını bulmak için yapılan geriye yönelik çalışmalar bütünü anlamına gelir.

Facebook Yorumları